Slečna Hrdost bude dárce krve provázet i letos – kampaň na podporu dárcovství pokračuje

Uplynulý rok byl pro Transfuzní oddělení FN Plzeň v mnoha ohledech významným milníkem. Po dokončení rozsáhlé rekonstrukce vnitřních i venkovních prostor zahájila FN Plzeň ve spolupráci s městem Plzeň a Plzeňským krajem kampaň na podporu dárcovství krve, jejímž symbolem se stala slečna Hrdost.

„V našem registru máme téměř 12 tisíc dárců, tedy osob, které darovaly krev nebo její složku alespoň 1x v průběhu posledních 2 let – bez ohledu na to, kolikrát, nejedná se tedy o dárce pravidelné. V loňském roce jsme například odebrali krev 9 479 dárcům, z toho se v tisícovce případů jednalo o prvodárce. Celkový počet loňských odběrů přesáhl 22 500. Transfuzní oddělení FN Plzeň zajišťuje celé spektrum činností související s transfuzní problematikou a v rámci kraje dodává krev více nemocnicím, takže musíme mít krve stále dostatek. A to bývá třeba v letních měsících problém,“ vysvětluje primářka Transfuzního oddělení FN Plzeň MUDr. Petra Šlechtová, MBA.

I z toho důvodu se loni v létě zrodila slečna Hrdost, která zhmotňuje pocit po darování krve. Akce na podporu dárcovství má za cíl najít a oslovit dárce nové a také aktivovat ty, kteří už v registru jsou, ale z nějakého důvodu darovat krev nechodí. Kampaň Zažij hrdost podporuje město Plzeň i Plzeňský kraj.

„Mám radost, že jsme mohli pomoci dobré věci a že naše pomoc měla smysl. V marketingové kampani a s oslovováním prvodárců chceme pokračovat. Rád bych připomněl, že držitelé tzv. Janského plakety mohou cestovat MHD v Plzni zdarma. Podle statistiky Plzeňských městských dopravních podniků je takových lidí zhruba 2 700 a my jsme na ně náležitě hrdí,“ říká primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

„Rádi jsme podpořili, a i nadále vítáme, pokračující kampaň dárcovství krve pro FN Plzeň pro letošní rok. Je důležité připomenout, že na dárcovství krve jsou připraveny i krajské nemocnice, konkrétně Klatovská, Domažlická a Rokycanská. Vážíme si každého, kdo přijde, vždyť minimálně jednou za život potřebuje krevní transfuzi přes 25 procent lidí,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

V současné době jezdí zástupci Transfuzního oddělení společně s ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D. do středních škol, kde si povídají se studenty posledních ročníků. Přednášky na téma dárcovství krve už se uskutečnily na Sportovním gymnáziu v Plzni a na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech, které se zúčastnili i studenti místního gymnázia, a plánují se další zastávky.

„Od maturantů občas slýcháme, že sice nechodí darovat krev, ale plazmu ano. A co hůř, do některých z komerčních plazma center. Snažíme se jim vysvětlit, že darováním krve u nás skutečně zachraňují život pacientovi, který leží ve fakultní nebo jiné nemocnici v kraji. Ale jejich plazma jde většinou z těchto komerčních center do zahraničí. Studenty láká finanční odměna, u nás jsou benefity zásadně jiné. A hlavně, Hrdost není na prodej,“ říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Každý, kdo by chtěl zažít pocit Hrdosti, se může k odběru či první návštěvě registrovat online skrze webové stránky www.fnplzen.cz.

FN Plzeň potřebuje kromě plné krve také krevní destičky, především pro léčbu pacientů, kteří onemocněli různými typy leukémií, podstupují chemoterapii nebo transplantaci kostní dřeně a jsou ohroženi krvácivými komplikacemi. Dalším důvodem potřebnosti může být život ohrožující krvácení, rozsáhlé operační výkony nebo doplňková léčba pomocí krevních destiček. Pravidelné dárce krevních destiček hledá Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň, zájemci starší 18 let v dobrém zdravotním stavu se mohou hlásit na čísle 377 103 825 nebo e-mailu vodickovap@fnplzen.cz.


Zdroj:

Mgr. Gabriela LEVOROVÁ

Odbor tiskový a propagace

www.fnplzen.cz