Ubytovna pro uprchlíky vybudovala komunitní centrum

Bezprostředně po vypuknutí konfliktu na Ukrajině vybudoval Plzeňský kraj v Čechově ulici v Plzni ubytovnu pro bezmála 200 válečných uprchlíků. Po necelém roce fungování prošla ubytovna řadou oprav a žije zde zhruba 150 lidí. Vzniklo tady pod vedením dobrovolníků organizace TOTEM komunitní centrum pro děti uprchlíků i jejich rodiče, kde mohou trávit volný čas. Před vánočními svátky dokonce v komunitním centru proběhla první společenská akce – mikulášská nadílka. Plzeňský kraj zvažuje převzetí budovy od státu a chce ji využívat i po skončení války na Ukrajině.

„Vybudování ubytovacích prostor byla otázka zhruba týdne. Převzali jsme od státu zastaralou budovu bez vybavení s odstavenými technologiemi. Přes Správu státních hmotných rezerv ČR jsme zajistili navezení 300 postelí a ložního prádla. Šlo celkem o 4 kamiony vybavení. Díky darům jsme zajistili také další vybavení jako skříně, nádobí a další. Samozřejmě jsme poskytli ihned potraviny, kosmetiku a hygienické potřeby. Za pomoci profesionálních hasičů byl nábytek nainstalován a 3. března – týden po vypuknutí války – jsme ubytovali první rodinu,“ vzpomíná hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že budova je ve výpůjčce od státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Budeme jednat se zástupci úřadu o bezúplatném převodu budovy do vlastnictví Plzeňského kraje,“ dodává hejtman.

Zajišťování provozních a recepčních služeb zpočátku zajišťovali dobrovolníci a zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje. V současné době je provoz pod vedením mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, jejíž dobrovolníci působili jak na ubytovně tak i na KACPU v Plzni.

Na počátku provozu ubytovny bylo nutné ve velmi krátké době zajistit revize rozvodů elektrické energie, hromosvodů, revize plynu, dokumentaci požární ochrany, provozní řád budovy, smlouvy na odvoz odpadu, praní ložního prádla a dek (PK uzavřel smlouvu s vězeňskou službou ČR, věznice Plzeň – Bory ohledně zabezpečení praní). V neposlední řadě pak opakovaný rozbor pitné vody. Budova byla po více než roční odstávce opětovně zatížena plným provozem, když se v jednom okamžiku v budově nacházelo více než 180 ubytovaných. Toto vysoké provozní zatížení zapříčinilo celou řadu havárií zejména na zastaralých rozvodech vody. Rozvody byly proto následně kompletně opraveny.

Od počátku provozu bylo ubytováno více než 300 osob, uzavřeno bylo k začátku ledna 2023 celkem 94 smluv o ubytování. V současné době zde žije 151 lidí, z toho je pak 50 dětí. „Zhruba 70 % ubytovaných zde našlo trvalé bydlení a budují si tu vlastní komunitu tak, aby se sžili s novým prostředím a nevznikaly problémy s okolím,“ konstatuje hejtman Špoták a dodává: „Je třeba si uvědomit, že naši pomoc tito lidé opravdu potřebují. S kolegy z rady jsme před vánoci navštívili naši partnerskou oblast na Ukrajině a tam si teprve člověk uvědomí, že problémy, které považujeme často za zásadní, vůbec problémy nejsou.“

Komunitní centrum

Rekonstrukcí spodního patra budovy bylo možné využít tři místnosti jako tzv. komunitní centrum pro ubytované. Vznikla zde kuchyňka, do které dodali moderní kuchyňskou linku mladí házenkáři Talentu Plzeň, jídelna s moderním nábytkem, která slouží také jako učebna, a třetí, malá místnost pro pracovní účely a zázemí zajištění provozu. „Komunitní centrum tvořené moderní kuchyňkou a jídelnou je pro ubytované příležitost uspořádat si zde slavnostní večeři či oslavu narozenin. To ve společné místnosti na patře, kde jsou ubytovaní, nelze. Jídelna nebo také učebna je ideálním prostorem pro děti, i pro vzdělávání,“ říká Rudolf Špoták.

Na vzniku komunitního centra, kde 19. 12. 2022 proběhla první společenská akce – mikulášská nadílka pro asi 50 dětí – se podíleli především dobrovolníci organizace TOTEM i samotní obyvatelé budovy. Na rekonstrukci spodního patra pak ruku k dílu přiložili také učni ze SOU stavebního Plzeň.

Za ubytování válečných uprchlíků pobírá Plzeňský kraj jako provozovatel paušální náhradu ze zákona č. 65/2022 Sb. Tato náhrada činí k počátku ledna 2023 celkem 9,3 mil. Kč. Veškerou činnost zajišťuje Odbor krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Provoz KACPU v Plzni

Centrum KACPU na Americké v Plzni je prozatím v provozu tři dny v týdnu po celý den. Mimo provozní hodiny zajišťují péči o příchozí uprchlíky hasiči a policisté zajišťující službu v centru. KACPU prošlo za dobu jeho provozu 35 670 osob. Ubytování zajišťuje v celém Plzeňském kraji 197 ubytovatelů na celkem 320 místech. V současné době je v kraji ubytováno 6 661 uprchlíků. Plzeňský kraj provozuje ubytovnu v Čechově 26 v Plzni s kapacitou 200 míst, průběžně je naplněna na 150.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz