Světlo pro větší bezpečí, stromy pro čistší vzduch – Nadace ČEZ od 1. února otevírá granty Oranžový přechod a Stromy

Čím lépe je chodec vidět, tím menší riziko nehody. Správné a dostatečné osvětlení přechodů pro chodce pomáhá výrazně zvyšovat bezpečnost zejména pro děti a seniory. Obce a města mohou od Nadace ČEZ prostřednictvím grantu Oranžový přechod získat až 120 000 korun. Dalších až 150 000 korun pak mohou žadatelé využít na výsadbu stromů – alejí, větrolamů nebo třeba obecních sadů. Žádosti o finanční příspěvek v grantech Oranžový přechod a Stromy přijímá Nadace ČEZ od 1. února.

Za tmy do školy, za tmy ze školy – zimní období, kdy se pozdě rozednívá, brzy stmívá, a navíc většinou i přes den panuje nevlídné počasí, patří z hlediska dopravní bezpečnosti dětí mezi ta nejrizikovější. V obcích mimořádně zatížených silniční dopravou jsou pro školáky často nebezpečné i nedostatečně osvětlené přechody pro chodce, tedy místa, kde by to čekal málokdo. Nadace ČEZ proto letos otevírá již desátý ročník grantového řízení Oranžový přechod, v němž obce a města mohou získat na správné osvětlení přechodů až 120 000 korun. Jen za loňský rok Nadace ČEZ podpořila vznik 17 bezpečnějších přechodů.

„Obce v drtivé většině případů chtějí bezpečnější přechody zejména v blízkosti škol a školek, protože malé děti patří k nejohroženějším skupinám chodců. Oranžové přechody ale rovněž vznikají třeba u autobusových a vlakových nádraží, kde zvyšují bezpečnost lidí spěchajících ještě za tmy do práce nebo z práce, případně u nemocnic, kde chrání zejména seniory a osoby se sníženou mobilitou. O grant je i po letech stále velký zájem,“ uvádí ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Napříč Českou republikou už funguje 215 Oranžových přechodů, další jsou v realizaci.

Podobně neutichá ani zájem o grant Stromy, v němž obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

„Stromy nepatří jen do lesa, ale i do měst. Čím dál víc studií navíc dokazuje, že vedle zmírňování klimatických dopadů jsou pro lidi stromy důležité i z pohledu psychického zdraví: snižují stres a napětí, navozují pocity štěstí a uklidňují. Proto nás velmi těší, že můžeme k návratu stromů i do zástavby pomáhat,“ říká Ziková. Díky Nadaci ČEZ bylo vysazeno už přes 113 000 stromů a jiné zeleně. Kdo chce stihnout jarní výsadbu, musí podat žádost během letošního února, další kolo grantu pak proběhne v létě.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně.

Přehled aktuálních grantů Nadace ČEZ

Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.

Grantové řízení Stromy Oranžový přechod Neziskovky Oranžové hřiště Podpora regionů
Oblast podpory výsadba zeleně mimo lesní prostory (aleje, stromořadí, sady…) osvětlení přechodů pro chodce rozvoj a profesionalizace neziskových organizací výstavba a rekonstrukce hřišť veřejně prospěšné projekty
Kdo může žádat právnické osoby se sídlem v ČR města a obce ČR neziskové organizace poskytující služby přímé péče v sociální oblasti právnické osoby se sídlem v ČR právnické osoby se sídlem v ČR
Termín podání žádosti 1. 2. – 28. 2. 2023 1. 2. – 27. 4. 2023 1. 3. – 31. 3. 2023 celoročně celoročně
Maximální částka 150 000 Kč 120 000 Kč 200 000 Kč 2 000 000 Kč není stanovena

 


Zdroj:

Alice Horáková

Tisková mluvčí Skupiny ČEZ

www.cez.cz