Ředitelkou Karlovarského symfonického orchestru je Michaela Moc Káčerková

Rada města Karlovy Vary dnes jmenovala novou ředitelku Karlovarského symfonického orchestru. Je jí Mg.A. Michaela Moc Káčerková, M. Mus., známá v hudebním světě jako koncertní varhanice, ale také jako zakladatelka ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, který pořádá od roku 2014. Má tak zkušenosti nejen výkonné umělkyně, ale také umělecké manažerky. Funkce se ujímá k 1. červnu letošního roku.

Před hlasováním rady se nová ředitelka jejím členům osobně představila, uvedla, že má ke Karlovým Varům silný vztah, má tu rodinné zázemí. Ve své koncepci si uvědomuje tlak na veřejné rozpočty a uvádí možnosti dalšího externího financování, ať už sponzorského, grantového nebo dotačního. Chce orchestr také zviditelnit spoluprací s médii, která se zaměřují na klasickou hudbu, jako je například Český rozhlas.

 

Do městem vyhlášeného výběrového řízení se přihlásilo celkem 10 uchazečů, v době před otevíráním obálek 1 uchazeč z výběrového řízení odstoupil. Na prvním jednání výběrové komise 7. května byly otevřeny přihlášky a byla posouzena jejich formální správnost. Členové hodnotící komise obdrželi materiály k jednotlivým uchazečům a byl stanoven časový rámec pro seznámení se s těmito materiály. Na druhém jednání 18. května proběhla diskuse nad životopisy a předloženými koncepcemi dalšího rozvoje příspěvkové organizace KSO. Komise rozhodla, kteří uchazeči budou pozváni k osobním pohovorům. Na třetím jednání 25. května hodnotící komise posuzovala 4 pozvané uchazeče. Na základě posouzení doručených materiálů (curriculum vitae, koncepce) a výsledků ústních pohovorů jednomyslně doporučila radě města jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace KSO paní MgA. Michaelu Moc Káčerkovou, M. Mus.

 

Hodnotící komise byla jmenována radou města 27. dubna ve složení (abecedně):

MgA. Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

Mgr. Miloš Formáček, ředitel Severočeského divadla opery a baletu

MgA. František Jeřábek, pedagog Konzervatoře Brno, první trombonista orchestru Janáčkovy Opery Národního divadla v Brně

MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie

Mgr. Martin Ondráček, koncertní mistr, vedoucí skupiny violoncell Karlovarského symfonického orchestru

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary;

Ing. Bc. František Škaryd, vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary;

Prof. PhDr. Jiří Štilec, Csc., vedoucí katedry hudební produkce, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze

Vlasta Vodičková, manažerka Karlovarského symfonického orchestru

 

Další osobní info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michaela_Káčerková, http://www.kacerkova.com

 


Zdroj:

Jan Kopál

Tiskový mluvčí

mmkv.cz