Svátek Sv. Urbana: Rok 2020 – Víno budiž pochváleno – dokážeme si ho vychutnat i doma

Rok 2020 přinesl renesanci pití vína při domácích příležitostech. Víno české domácnosti nakupovaly jednou za 20 dní, slovenské jednou za 26 dní. V obou zemích domácnosti dlouhodobě preferují vína bílá, která tvoří v jejich nákupním koši více jak polovinu, a dále vína červená, která tvoří cca jednu třetinu jejich nákupů. Mírné rozdíly jsou v preferencích jednotlivých odrůd. V Čechách i na Slovensku dominuje Cuvée se zhruba čtvrtinovým podílem v nákupech, v Čechách pak následují odrůdy Chardonnay, Merlot a Veltlínské zelené. Na Slovensku se za Cuvée řadí Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon a Chardonnay. Slováci jsou většími patrioty, a tak v jejich výběru dominují vína ze slovenských hroznů, Češi nakupují více vína ze zahraničních hroznů.

25.5. se slaví svátek sv. Urbana, patrona vinařů. Tento den připadá na dobu, kdy vinná réva nasazuje na květ. Češi a Slováci již od dob Karla IV. a králů z rodu Anjou pěstují a zpracovávají vinnou révu do vznešeného moku. Starobylá vinařská tradice jistě přispívá i k tomu, že víno si na domácí spotřebu kupují více jak 2/3 českých i slovenských domácností. V roce 2020 si víno kupovaly české domácnosti jednou za 20 dní, ty slovenské jednou za 26 dní. Slovenské domácnosti si průměrně kupovaly 1,5l vína na jeden nákup, ty české o něco více.

Jaké víno si domácnosti kupují?

V obou zemích dominují vína balená výrobcem oproti stáčeným, např. ve vinotéce. Ta tvoří na Slovensku 13 % objemu nákupů, kdežto v Čechách je jejich podíl 15 %. V roce 2020 však slovenské domácnosti vína stáčená nakupovaly ve větší míře, ty české pak nakupovaly více než v předešlých letech vína balená. Vína stáčená mají omezený počet kupujících domácností, cca pouze 10 %, na druhou stranu tyto domácnosti nakupují větší množství na jeden nákup. Na Slovensku zhruba 3,5 l a v Čechách    2,8 l. Stáčená vína nakupují, v porovnání s balenými, méně často.

Co se týká barvy, tak v obou zemích domácnosti preferují vína bílá, která tvoří v jejich nákupním koši více jak polovinu a dále vína červená, která tvoří cca jednu třetinu jejich nákupů. Bílá vína nakupuje více jak polovina domácností, ta červená zhruba 45 %, alespoň jednou za rok.

Z hlediska preference odrůd, v Čechách i na Slovensku dominuje Cuvée se zhruba čtvrtinovým podílem v nákupech, v Čechách pak následují odrůdy Chardonnay, Merlot a Veltlínské zelené. Na Slovensku se v preferencích domácností za Cuvée řadí Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon a Chardonnay.

Pokud se podíváme na původ hroznů, tak jsou Slováci většími patrioty a preferují vína ze slovenských hroznů, Češi nakupují více vína ze zahraničních hroznů.

 

Kde domácnosti vína nakupují?

Největší podíl z výdajů domácností na koupi vína pro domácí spotřebu zachycují moderní nákupní kanály. Jde zejména o hypermarkety, diskonty a supermarkety.

V Čechách se dominantním nákupním formátem staly diskontní prodejny s 30 %-ním podílem ve výdajích. Víno v nich nakoupilo alespoň jednou za rok více jak 40 % českých domácností. V diskontech se domácnosti zaměřují na nákup vín ze zahraničních hroznů, které tvoří zhruba ¾ jejich výdajů. Nicméně v roce 2020 výrazněji rostl nákup vín z českých hroznů. Z hlediska výběru odrůd se v diskontech dostalo Veltlínské zelené před Merlot.

Na Slovensku nejvyšší podíl svých nákupů vína domácnosti realizují v hypermarketech, zhruba 30 %. I zde nakupuje cca 40 % slovenských domácností, které se zaměřují větší měrou na vína ze slovenských hroznů. Na rozdíl od situace v Čechách, slovenské domácnosti v roce 2020 zvýšily v tomto formátu nákup vín ze zahraničních hroznů. V rámci odrůd upřednostnily Cabernet Sauvignon před Frankovkou, ale stále v jejich nákupních košících dominuje Cuvée.

Rok 2020 se podepsal pod pozitivní vývoj kategorie vína v českých a slovenských domácnostech. Spotřeba vína rostla jak v objemu, tak ve výdajích domácností.

Přejme si, ať i rok 2021 je k vinařům příznivý a my se v roce 2022 můžeme těšit ze svátku Sv. Urbana.

 


Zdroj:

Veronika Némethová

GfK

gfk.com