Odškodnění po usmrcení

Dobrý den, bohužel jsem zavinil dopravní nehodu, při které zemřel člověk. Jeho příbuzní po mně nyní požadují vysoké odškodnění. Auto jsem sice měl pojištěné, ale nevím, jestli do toho spadá i odškodnění a mám obavy z toho, abych nepřišel o majetek. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla upravuje zákon č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. S účinností nového občanského zákoníku (zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, NOZ, účinný od 1.1.2014) doznal změn i tento zákon, resp. ustanovení § 6 odst. 2., který taxativně vymezuje rozsah pojištění odpovědnosti. Podle § 6 odst. 2. písm. a) má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením.
Důvodem této změny je právě nová právní úprava povinnosti nahradit újmu, která již lépe rozlišuje mezi právem na náhradu škody (jakožto majetkové újmy) a právem na náhradu nemajetkové újmy, přičemž i právo na náhradu újmy za odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění řadí správně mezi nemajetková práva, ale zejména odškodnění při usmrcení osoby blízké (a nově též při zvlášť závažném ublížení na zdraví) upravuje koncepčně jinak, když řadí toto právo mezi náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení a přiznává manželovi, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké odčinění duševních útrap peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení.
Před účinností NOZ a změnou zákona o pojištění odpovědnosti panovaly v této oblasti určité nejasnosti, ale nyní k tomu již není důvod.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz