Obec Potůčky zabodovala v 16. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici

Po letošní konferenci Odpady a obce 2020, která se v minulosti konala vždy za přítomnosti stovek účastníků v Hradci Králové a letos si kvůli koronavirovým omezením odbyla svou on-line premiéru, proběhlo v netradičním kabátu i předání ocenění vítězům celorepublikové soutěže obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“ za rok 2019. Na rozdíl od minulých let neproběhlo předání ocenění zástupcům nejlépe třídících obcí na slavnostním večeru konference v Hradci Králové. Naopak zástupci společnosti EKO-KOM se rozjeli dnes přímo na radnice a obecní úřady, kde ve stejnou chvíli předali ocenění a zveřejnili jim umístění v soutěži. Vyhlášení tak proběhla v komorním duchu, na radosti to ale oceněným obcím neubralo.

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha.  Ocenění získaly 3 nejlepší obce a města z každé kategorie a z těch vítězných vzešel i absolutní vítěz. Květiny, malé křišťálové popelnice a v případě vítězů i šeky s finanční odměnou předali nejlepším obcím a městům v rámci dnešní svatomartinské tour zástupci EKO-KOM, a.s.
Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky, v kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Vigantice a v kategorii nad 5  001 obyvatel dosáhl na vítězství Vimperk.  Jihočeský Vimperk se stal zároveň absolutním vítězem 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici a doplnil tak seznam vítězů na putovní Křišťálové popelnici, kterou starostce Jaroslavě Martanové předala regionální manažerka AOS EKO-KOM Lenka Pravdová.

Co je hodnoceno?

Každý kraj měl pětici nejlepších zástupců. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři         EKO-KOM, a.s., vybírat však mohli pouze z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5. místě. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií. Jako vždy se hodnotilo nejen dosažené množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), přihlíželo se také k tomu, jestli obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady. Hodnocení je tedy velmi komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

Výsledky soutěže O křišťálovou popelnici 2019

 

Absolutní vítěz: Vimperk

 

kategorie Obce do 500 obyvatel:

  1. Potůčky
  2. Český Jiřetín
  3. Albrechtice v Jizerských horách

kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:

  1. Vigantice
  2. Velké Bílovice
  3. Pržno

kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:

  1. Vimperk
  2. Telč
  3. Jilemnice

Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz