Krajští silničáři se v zimním období postarají o 1885 kilometrů silnic v regionu

V nadcházející sezóně zimní údržby bude akciová společnost Údržba silnic Karlovarského kraje (ÚSKK) udržovat celkem 1 885 km silnic I., II. a III. tříd a dálnice (D6) v Karlovarském kraji. Do celkové výměry udržovaných silnic I. třídy a dálnic v regionu patří ještě cca 100 kilometrů, jejichž údržbu zajistí jiné společnosti. Krajští silničáři obnovili techniku a naplnili skladovací prostory  posypovým materiálem.

 

„Každý rok provádíme obnovu či modernizaci vozového parku. Mezi hlavní investice, které v letošním roce Údržba silnic Karlovarského kraje uskutečnila, určitě patří nákup tří nových nákladních vozidel, které v průběhu zimy budou sloužit jako sypače. Několik nákladních vozů také prošlo celkovou opravou. Kromě toho samozřejmě používáme traktory, frézy, technologická vozidla a nakladače,“ upřesnil předseda představenstva ÚSKK Martin Leichter.

 

Zimní i letní údržbu provádí silničáři z ÚSKK pro Karlovarský kraj na základě smlouvy o závazku veřejné služby. „Předpokládané náklady na zimu se meziročně mění vlivem inflace, respektive v návaznosti na meziroční nárůst nákladů souvisejících s prováděním zimní údržby. Do toho spadá růst cen například posypového materiálu, ale i rozsah zimní údržby závisející na konkrétním průběhu zimního období. Například náklady na zimní údržbu za loňský rok činily 116,9 mil. Kč včetně DPH,“ vyčíslil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

 

Jako posypové prostředky využívá ÚSKK chlorid sodný v krystalické i tekuté formě a kamennou drť. V menší míře i chlorid vápenatý v tekuté formě (Jáchymovsko, Božídarsko) a písek (Františkovy Lázně). Posypový materiál je uskladněný v 15 halách na území celého kraje a v 10 depech na inertní posyp, kde jsou i výrobníky tekutých posypových prostředků. „Skladovací prostory jsou v současnosti naskladněny na maximální možnou kapacitu, to znamená cca 16 tisíc tun posypové soli a 5 tisíc tun posypové drti. V případě potřeby probíhá jejich doplnění i během sezóny zimní údržby,“ uvedl člen představenstva ÚSKK Pavel Raška.

 

Bez zimní údržby zůstane v kraji 121 km silnic III. tříd. Jedná se o úseky malého dopravního významu, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, na kterých není provozována autobusová doprava, nevedou obydlenými oblastmi, případně do nich řidiči dojedou po jiné přístupové komunikaci. Tyto úseky jsou vždy před zimou řádně označeny dopravním značením, v některých případech i cizojazyčně. Také o nich informují některé kvalitnější GPS navigace. Jízdu na těchto úsecích silnic by si měli řidiči v zimním období dobře rozmyslet, aby neuvízli například ve složitých horských podmínkách na neudržované komunikaci.

 

Také krajští silničáři musí dbát všech opatření souvisejících s pandemií koronaviru. „I za současného nepříznivého stavu naše společnost stále funguje bez výraznějšího omezení. Pochopitelně jsme přijali celou řadu opatření vedoucí k maximální možné ochraně našich zaměstnanců před možným šířením onemocnění COVID-19. Práce je organizována tak, aby se v uzavřených prostorách zaměstnanci potkávali co nejméně. Jsou rozděleni do pracovních skupin, které se pravidelně střídají. Zaměstnancům byly vydány ochranné pomůcky, jako jsou roušky, rukavice a mají k dispozici dezinfekční prostředky. Každé středisko je vybaveno generátorem ozonu a firma disponuje přístrojem k dezinfekci vnitřních prostor pro potřeby neprodlené dezinfekce a pro dezinfekci s dlouhodobým účinkem (tzv. fogování), který je pravidelně využíván,“ uzavřel Martin Leichter.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
www.kr-karlovarsky.cz