Nalezená kočka

Nález čtyřnohé krasavice přivolal strážníky dne 23. 09. 2020 v 07:15 hod. do ulice Na Roudné, kde se nacházela oznamovatelka se zraněnou kočičkou. Asi dvouletá kočka špatně našlapovala na zadní nohy. Jelikož se k ní nikdo nehlásil, byla strážníky odvezena do Útulku pro zvířata v nouzi a předána následně veterináři k ošetření.

Ne vždy je vhodné kočky do útulku odvážet. Hlavně koťata. Pokud je lidé najdou odhozené u popelnic, tak je samozřejmě na místě ihned strážníky zavolat, ale pokud je najdou v přírodě, tak je vhodné tato koťata na místě ponechat, protože je pravděpodobné, že matka bude svá mláďata hledat. Často taková koťata v dobré víře odnesou, ale v podstatě je matce ukradnou, navíc jí způsobí zdravotní komplikace, protože se jí zanítí mléčné žlázy. Proto prosíme majitele koček, aby se chovali zodpovědně a své kočky nechávali kastrovat, jelikož opuštěná koťata pak končí v útulku, kam rozhodně nepatří.

 


Zdroj:

Bc. Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz