Regulace režimu FN Plzeň a zákaz návštěv na vybraných pracovištích

Vedení FN Plzeň se snaží v maximální možné míře zajistit bezpečí hospitalizovaných pacientů i zdravotnických pracovníků. Na odkazu https://www.fnplzen.cz/node/7032 uvádíme informace k omezenému režimu návštěv pacientů v rámci FN Plzeň a zároveň níže zveřejňujeme seznam pracovišť, na kterých je vydán Zákaz návštěv.  Návštěvy dospělých  i dětských pacientů probíhají vždy s ohledem na vývoj epidemiologické situace, s přihlédnutím ke spektru hospitalizovaných pacientů. Koordinátorem návštěv zůstává i nadále ošetřující lékař a staniční sestra příslušné lůžkové stanice.

 • Návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.
 • Návštěva umožní, pokud to uzná vedení ZOK za vhodné, zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě. Návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.
 • Návštěva musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou.
 • Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv.  Návštěvníkům, kteří budou při vstupu na lůžkovou stanici vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna.
 • Vedení daného ZOK má kdykoliv právo ze závažných důvodů epidemiologických či provozních návštěvu pacienta ukončit.
 • Návštěvní hodiny nemocnice se řídí Vnitřním řádem FN Plzeň.

Z důvodu zvýšeného rizika pro pacienta i návštěvníky jsou návštěvy až do odvolání zakázané:

FN Bory

 • Urologická klinika – všechny lůžkové stanice
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny – všechny lůžkové stanice
 • Klinika pneumologie a ftizeologie – JIP a obě lůžkové stanice A+B
 • Geriatrické oddělení – obě lůžkové stanice
 • Interní oddělení – všechny lůžkové stanice, včetně LDN
 • Pobytová sociální péče 1 – lůžka
 • Pobytová sociální péče 2 – lůžka

FN Lochotín

 • Kardiologická klinika – lůžková stanice a JIP
 • Neurologická klinika – lůžková stanice a JIP

Více informací na https://www.fnplzen.cz/node/7032


Zdroj:

Mgr. Gabriela LEVOROVÁmluvčí FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň

fnplzen.cz