Neučíme předměty, ale vzděláváme pro život

Uplynulý školní rok 2018/19 je za námi a my se můžeme pyšnit významným úspěchem: máme 100% úspěšnost našich žáků u letošní maturitní zkoušky!

Za maturanty nejsou pozadu ani absolventi technických oborů. Letos ukončila své vzdělávání v tříletých oborech s výučním listem čtvrtina žáků s vyznamenáním!

Není to samozřejmě jen tím, že jsme ve škole měli tak nadané žáky, z velké míry je to díky vyučujícím, kteří se jim maximálně věnují. Kromě zajištění pravidelné výuky v nabízených učebních oborech Opravář zemědělských strojů, Automechanik a maturitním oboru Sociální činnost se pedagogové a žáci zúčastnili mnoha dalších akcí – vzdělávacích, sportovních i kulturních. A snad i to přispívá našim žákům k širšímu rozhledu, k dalším životním zkušenostem…

Jako odborná škola preferujeme programy, které obohacují naše žáky zejména prakticky. Žáci tříletých technických učebních oborů měli proto možnost zúčastnit se např. odborné exkurze do automobilky Škoda Auto Mladá Boleslav. Žáci studijního oboru navštívili v rámci výuky „Neviditelnou výstavu“, byli účastníky jazykové soutěže Kontext, v níž se náš žák probojoval mezi pět nejúspěšnějších řešitelů v Plzeňském kraji, ve studentské panelové diskuzi „Rozhoduj o Evropě“, kterou spolupořádal KÚ Plzeňského kraje, se žákům podařilo nahlédnout pod pokličku institucím EU. V uplynulém roce jsme opět na naší škole hostili zahraniční studenty v projektu Edison – tentokrát z Číny, Turecka, Kyrgyzstánu a Taiwanu. Jeho cílem je stírat rozdíly mezi lidmi a prohloubit nejen jazykové znalosti našich žáků. Ty si mohli účastníci prakticky vyzkoušet na již tradiční adventní exkurzi tentokrát v Norimberku. Další zajímavou akcí pro žáky byl např. workshop ke Světovému dni zdraví ve FN v Plzni, exkurze do Národní banky, přednáška „Energie budoucnost lidstva“, workshop Základy komunikace s neslyšícími, Trénování paměti či beseda s krajskou zastupitelkou.

V roce 2019 jsme pokračovali v dalším vzdělávání pedagogů i v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v rámci projektu Šablony pro střední školy. Jejich pokračování v novém školním roce přinese navíc otevření klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ubytované v domově mládeže. Chceme i nadále využívat spolupráci se školním speciálním pedagogem a kariérovým poradcem. Novinkou je vytvoření místa školního asistenta na domově mládeže, jehož hlavní pracovní činností bude spolupracovat s vychovateli na kvalitní náplni volného času ubytovaných žáků.

 

Ve spolupráci se základními školami regionu pokračujeme v projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ a v říjnu 2019 se rozběhne projekt MAP Kralovice, který k nám do školy přivede žáky 7.–9. ročníků zúčastněných základních škol – z Kralovic, Kožlan, Manětína, Žihle, Plas, Kaznějova a Dolní Bělé. Ti budou mít příležitost seznámit se nejen s prostředím školy, ale i se vzdělávací nabídkou a možností dalšího uplatnění po vzdělávání.

Věříme, že letošní školní rok bude pro naše žáky stejně vydařený jako ten loňský a že k nám najdou cestu noví zájemci o vzdělávání.

 

Rádi vás přivítáme na dnech otevřených dveří v sobotu 23. listopadu 2019 nebo 25. ledna v roce 2020, vždy od 9 do 12 hodin.

 

Ostatní novinky, plány a informace o škole najdete na www.sskralovice.cz a na www.facebook.com/sskralovice