Kontrola pejskařů na Borech se starostou a místostarosty

Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3 připravila kontrolní akci na pejskaře.

Dne 18. 9. 2019 provádělo 6 strážníků z obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory kontroly zaměřené na dodržování vyhlášky statutárního města Plzně č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů.

Včerejší akce se konala za účasti starosty Mgr. Davida Procházky a místostarostů Ing. Petra Balouna, Ing. Stanislava Šece. Jelikož od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem, koná se tato akce opakovaně. Jejím smyslem není represe, ale naopak prevence. Každý pejskař, který měl vše v pořádku, dostal malý dárek v podobě kostičky. Tyto akce jsou pravidelné a mají informovat a motivovat pejskaře k tomu, aby si své mazlíčky hlídali, uklízeli po nich, aby si je nechali označit mikročipem a byl za ně řádně uhrazen poplatek. Dle vyhlášky statutárního města Plzně č. 19/2006 Sb. o některých povinnostech chovatelů psů, kontrolu označení psa čipem provádí Městská policie Plzeň jako orgán obce. Strážník průvodce psa vyzve ke kontrole. Při nerespektování výzvy dle § 5/1/a z. č. 251/2016Sb. Zákon o některých přestupcích, hrozí pokuta do 10 000 Kč. Jestliže pes nebude řádně označený mikročipem, bude ve správním řízení hrozit majiteli pokuta až 20 000 Kč. Celkem bylo zkontrolováno 32 průvodců psa. Devět krát byla uložena domluva za volné pobíhání psů. Ostatní kontroly  proběhly bez závad.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz