Zvířata v cirkusech a chovech budou lépe chráněná

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes schválila vláda, zpřísňuje pravidla pro vystupování zvířat v cirkusech a pro jejich chovy. Zakazuje takzvané mazlící koutky, zavádí licence pro veřejná vystoupení, definuje pojem množírna a usnadňuje obcím možnost odebrání a hrazení péče za týraná zvířata. V zájmových chovech již nebude možné rozmnožovat některé šelmy a lidoopy, zakázané bude také venčení velkých šelem na veřejnosti.

„Novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání jsme upravili tak, aby lépe odpovídala současnosti, kdy stále více lidí chová exotické šelmy. Zároveň veřejnost oprávněně velmi bedlivě sleduje, jaká je péče o zvířata, která vystupují na veřejnosti. Důležitým bodem je také definice pojmu množírna, která dosud v legislativě chyběla. Teď budou mít inspektoři veterinární správy jasnou oporu v zákoně, která jim účinněji pomůže zasáhnout proti množírnám a lidem, kteří je provozují. Pokuta za protiprávní jednání pak může dosáhnout až půl milionu korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Provozovatelé cirkusů a další osoby, které veřejně vystupují s některými druhy šelem (všechny druhy velkých koček, puma americká, rys, gepard, všechny druhy medvědovitých a hyenovitých šelem, vlk obecný a pes hyenový) budou muset získat licenci od Státní veterinární správy. Povolení bude platné maximálně 5 let, pak bude nutné požádat o něj znovu. Za porušení podmínek nebo za týrání zvířat bude následovat okamžité odebrání licence a zákaz vystupování.

 

Je zcela zakázána drezura nově narozených slonů a delfínů. Už od roku 2004 se nesmí drezírovat nově narození primáti, ploutvonožci, někteří kytovci, nosorožci, hroši a žirafy.

 

Pokud se obec bude muset postarat o zvířata, protože majitel toho není schopen například kvůli náhlé hospitalizaci a účelně vynaložené náklady budou vyšší než 30 tisíc korun nebo v případech, kdy jsou týraná zvířata umístěna do náhradní péče a náklady přesahují 200 tisíc, může obec s rozšířenou působností požádat Ministerstvo zemědělství o jejich úhradu.

 

Nově se zavádí, co to je množírna. Dle zákona je to chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby a to i v případech, kdy není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku. Chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně je zakázáno. Za porušení bude hrozit pokuta až do 500 tisíc korun.

 

Chovatelé šelem v zájmových chovech budou muset absolvovat speciální kurz. Již nyní platí, že chovatel velkých šelem v zájmovém chovu musí mít povolení Krajské veterinární správy (platné na 3 roky), její inspektoři chov kontrolují.

 

Novela navrhuje zákaz prodeje psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty.

 

Budou zakázány takzvané „kontaktní zoo“ a mazlící koutky. Například už nebude možné odebírat vybrané druhy šelem a lidoopy od matky a jejich umělé dokrmování. Zákon zároveň nepovoluje venčení šelem na veřejnosti.

 

Sdružení a podnikatelé, kteří se zabývají chovem zvířat a mají tři a více fen, budou vést evidenční list vrhu štěňat. Při darování nebo prodeji štěněte mladšího než půl roku ho budou muset předat novému majiteli spolu s informací o dosavadním způsobu krmení štěněte a popisem péče o něj.

 

Podle předpokladů začne novela zákona na ochranu zvířat proti týrání platit v prvním čtvrtletí roku 2020.

 


Zdroj:

eagri.cz