Ve Skalné kraj nechal vybudovat dvojdomek pro osoby s hendikepem, ve stavbě pokračuje i v Hazlově a v Aši

Celkem 9 obyvatel Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově vyměnilo „ústavní“ prostředí za bydlení v rodinném dvojdomku ve Skalné, kde budou mít k dispozici potřebnou sociální službu. Domek nechal vybudovat Karlovarský kraj v rámci projektu takzvané transformace pobytového zařízení PATA Hazlov. Další nové domky pro původní klienty tohoto zařízení vyrostly v Hazlově a v Aši.

„Pokračujeme v projektu, se kterým kraj začal v minulosti s cílem přemístit klienty z ústavní péče do chráněného bydlení, které umožní těmto lidem žít v přirozeném prostředí, postupně se zapojit do společnosti a najít si podle možností i pracovní uplatnění. Na vybudování dvojdomku ve Skalné kraj využil dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady dosáhly

16, 8 milionu korun, z toho 10 procent hradil kraj, 5 procent výdajů jde ze státního rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis. Zhotovitelem stavby je společnost VARO, s. r.o., která se stala vítězem výběrového řízení. Stavebníci zahájili práce v únoru 2018, na jaře 2019 byla novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty dokončena. Byty pro hendikepované muže i ženy jsou vybavené podobně jako běžné domácnosti.

 

Příspěvková organizace PATA Hazlov realizuje transformační projekty již od roku 2011. Prvních 14 klientů se z PATY stěhovalo začátkem roku 2014 do opraveného rodinného domku v Krásné u Aše a do čtyř bytů v panelových domech v Aši. Dalších 15 klientů je následovalo koncem roku 2014, kdy se podařilo získat 7 nájemních bytů od města Chebu. Druhá část projektu se uskutečnila v roce 2015, kdy byla dokončena výstavba 3 rodinných domků v Jiráskově ulici v Aši. Tam našlo zázemí 18 klientů včetně šesti dětí. „V současnosti se nacházíme v závěrečné etapě, kdy se do nového dvojdomku ve Skalné od 1. července 2019 nastěhuje dalších 9 klientů. Poslední stavby rodinných domků jsou těsně před dokončením a ve druhém pololetí letošního roku přijdou klienti do domácností v Hazlově, kde bude služba pro 12 obyvatel domova se zdravotním postižením a 4 klienty chráněného bydlení. Poslední 2 domky v Aši, které jsou také před dokončením, poskytnou bydlení pro 8 klientů ve čtyřech domácnostech. Celkem bude organizace poskytovat komunitní sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 30 klientů v Aši a Hazlově a 50 klientů služby chráněného bydlení v Chebu, Skalné, Hazlově a Aši. Jsem rád, že se všechny stavby nových domácností letos dokončí a o klienty bude dobře postaráno,“ uvedl Daniel Lindenberg, ředitel PATA Hazlov.

 

Karlovarský kraj má také v plánu nechat opravit nevyužívané školní dílny v areálu Gymnázia v Aši, kde bude mít příspěvková organizace zázemí pro management a údržbu. Na tento závěrečný projekt, jenž bude financován z krajského rozpočtu, už bylo vydané stavební povolení.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz