Pravidla informování veřejnosti v případě mimořádných provozních situací

Kraj společně se starosty, hasiči a zástupci Sokolovské uhelné zpřesnil pravidla informování veřejnosti v případě mimořádných provozních situací.

Zlepšit informování veřejnosti v případě mimořádných situací ve vybraných průmyslových provozech – takový byl cíl včerejšího jednání zástupců Karlovarského kraje, starostů Sokolova a Chodova, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a představitelů společnosti Sokolovská uhelná na krajském úřadě v Karlových Varech. Setkání reagovalo na mimořádnou provozní situaci ve Vřesové, kdy unikly do ovzduší zapáchající látky, které sice nebyly zdraví škodlivé, ale obtěžovaly obyvatele v okolí. Pro takové případy aktéři setkání nastavili přesný postup sdílení informací, které se z operačního střediska hasičů budou dostávat přímo k samosprávám a k veřejnosti.

„V současnosti to funguje tak, že máme v rámci vnějších havarijních plánů stanovený systém informovanosti pro velké mimořádné události, ten je jasně daný. My však potřebujeme řešit i ty situace v provozu, které nejsou tak závažné, ale přesto je třeba obyvatelům přesné zprávy předat. Povinnost informovat veřejnost má firma, ale my jsme se dohodli na tom, že tento úkol částečně převedeme na operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.  V praxi to bude probíhat tak, že společnost, v níž je zpracován vnější havarijní plán a ve které k mimořádné provozní situaci došlo, bude přesně a věcně informovat operační středisko hasičů, to obratem předá zprávu hejtmance kraje a starostům dotčených obcí. Ti pak následně zajistí, aby občané měli jasné a úplné údaje,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

 

Podle chodovského starosty Patrika Pizingera je to vhodná možnost, jak zabránit zbytečné panice, ale zároveň veřejnost co nejdříve a zároveň pravdivě zpravit o tom, co se děje. Starostka Sokolova Renata Oulehlová ocenila spolupráci s Hasičským záchranným sborem, která je z pohledu města i kraje nadstandardní. Díky tomu může nastavený postup významně usnadnit komunikaci s obyvateli v případě, když mají obavy ze zhoršení kvality ovzduší a životního prostředí.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky
www.kr-karlovarsky.cz