Malý strážník

 Včera odpoledne zavítaly děti z kroužku „Malý strážník“ na služebnu Městské policie Plzeň – Doubravka, Polední 6. Strážníci byli překvapeni, když se na služebnu nahrnulo asi 20 malých strážníků, kteří navíc přišli i v uniformě. Metodička prevence kriminality Andrea Vlčková si pro děti připravila besedu na téma Pyrotechnika a také je seznámila s činností strážníků. Jelikož jsou děti zvídavé a zkouší vše nové, chtěla je upozornit nejen na nebezpečí spojené s používáním zábavní pyrotechniky, ale také se zaměřila na minimalizaci vzniku požárů v domácnostech. Kromě tohoto tématu byly děti upozorněny i na nebezpečí spojené s nálezem například válečné munice. Informovala, jak se v tomto případě zachovat, koho přivolat na místo a hlavně děti upozornila, aby se ničeho nedotýkaly a rozhodně, aby si tento nález nikam neodnášely.  A co děti nejvíce zajímalo?  Samozřejmě pouta a služební zbraň. Pouta si děti navíc mohly vyzkoušet.

Děti toho hodně znaly z činnosti městské policie a není to překvapující, jelikož tento kroužek funguje již čtvrtým rokem a vede jej dlouholetý zaměstnanec MP Plzeň Jaroslav Frömer a Ivana Jeslínková ze SVČ Radovánek. Děti jsou dlouhodobě informované nejen o této problematice, ale i o dalších situacích a nebezpečích, které mohou „Malé strážníky“ ohrožovat.


Zdroj:

Vlčková Andrea

Metodik prevence kriminality MP Plzeň

www.mpplzen.cz