Ministryní práce a sociálních věcí se stala Jana Maláčová

Dnes 30. července 2018 byla do své funkce uvedena ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Po jmenování prezidentem republiky ji na rezort doprovodil předseda vlády Andrej Babiš.

Premiér popřál nové ministryni hodně úspěchů při její práci. Jana Maláčová dále oznámila svoje hlavní priority, se kterými vstupuje do funkce na úřad, jehož chod velmi dobře zná, díky doposud vykonávané pozici ředitelky odboru rodinné politiky a politiky stárnutí.

Jako ministryně chce prosadit od 1. 7. 2019 obnovení náhrady mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60% denního vyměřovacího základu, zásadně pracovat s navýšením penzí a celkové důchodové reformě, řešit růst minimální mzdy a platů ve veřejné správě, zefektivnit politiku zaměstnanosti a věnovat se také podpoře rodin s dětmi.

„Je třeba se velmi vážně bavit o zvýšení rodičovského příspěvku, ale také pracovat na možnostech flexibilních pracovních úvazků. Mezi moje prorodinné priority patří samozřejmě i pomoc dětem ohrožených chudobou prostřednictvím zákonné úpravy, která řeší zálohované výživné a také financování dětských skupin a mikrojeslí,“ uvedla Jana Maláčová.

Dalšími prioritami nové ministryně je zkvalitnění systému sociálních služeb a jeho financování, vylepšení funkčnosti, zrychlení posuzování a rozhodování lékařské posudkové služby, revize systému sociálních dávek, tvorba potřebné legislativy, která řeší sociální práci a systém sociálního bydlení. Jana Maláčová se hodlá ve svém funkčním období zaměřit také na otázky náhradní rodinné péče a primární prevence, tak, aby fungovalo včasné poskytnutí podpory rodinám, které potřebují pomoc. Mezi důležitými tématy je samozřejmě také podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce.

„Mimořádnou pozornost budu věnovat odbornému auditu existujících informačních systémů, které zajišťující fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace pojistných a nepojistných sociálních dávek. Mým cílem je dosáhnout ve střednědobém horizontu efektivního využívání těchto informačních systémů a elektronizaci agend, a to jak v komunikaci s klienty, tak i v podpoře vlastního chodu úřadu,“ doplnila Maláčová a dále uvedla, že ji v nejbližším období čeká i personální stabilizace ministerstva, kde je potřeba doplnit místa chybějících odborných náměstků.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc.
Vystudovala:
 2002 – 2007 magisterský studijní obor – Politologie (Goethe Universität
Frankfurt am Main),
 2014 – 2016 magisterský studijní obor – Politická ekonomie Evropy
(London School of Economics)

Ovládá plynně německý a anglický jazyk.
Pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako analytička fondů EU, dále jako zástupkyně Kanceláře Senátu Parlamentu ČR při Evropském parlamentu, na Úřadu vlády ČR vedla oddělení institucionální komunikace EU v Sekci pro záležitosti EU. Od června 2015 byla ředitelkou odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
Jana Maláčová žije v Praze, je vdaná a má jedno dítě.


Zdroj: www.mpsv.cz