Noční klid v centru Karlových Varů pomůže zajistit memorandum s provozovateli barů

Město a provozovatelé podniků v centru Karlových Varů dnes podepsali Memorandum o vzájemné podpoře dodržování nočního klidu ve vymezených lokalitách. Dokument stanovuje základní pravidla, která povedou k eliminaci rušení nočního klidu a výtržností ve večerních a nočních hodinách v obchodně správním centru města s velkou koncentrací barů a zábavních podniků.

„Oceňuji věcný a vstřícný postoj provozovatelů podniků. Vedle námi navržených podmínek sami iniciovali řadu opatření, která pomohou zklidnit neutěšený stav nočního centra města. Věřím, že pravidla a mechanismy, tak jak je memorandem nastavujeme, kýžený efekt přinesou. Máme jasně stanovené podmínky, které sice nějakým způsobem provozovny zatíží, ale rozhodně neomezí jejich fungování. Zároveň ale pomohou k tomu, aby nebylo omezováno právo obyvatel lokality na kvalitní život bez obav a klidný spánek,“ konstatuje primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

ilustrační foto

 

K memorandu se připojilo sedm podniků. Mezi podmínkami, které se jejich provozovatelé zavazují naplňovat, je eliminovat hlučnost svých návštěvníků, jejich opakované přecházení mezi jednotlivými podniky, vynášení alkoholu na ulici. Mají rovněž zajistit vlastní dohled na dění uvnitř, před provozovnami i v jejich bezprostředním okolí zaměřený zejména na hlučnost návštěvníků a poskytovat nezbytnou součinnost městské policii a Policii ČR.

Město se dlouhodobě snaží rušení veřejného pořádku a nočního klidu v okolí provozoven řešit, opakované kontroly a dohled městské policie a další opatření ale žádoucí efekt nepřinesly. Na základě četných stížností a petic obyvatel lokality vymezené ulicemi T. G. Masaryka, Jaltská, Dr. D. Bechera, Zeyerova, Dr. Engela na neustálé rušení nočního klidu a chování návštěvníků hostinských provozoven vznikla před časem městská vyhláška, kterou se omezuje provozní doba hostinských podniků. Zastupitelstvo města ji schválilo v prosinci loňského roku s tím, že účinnost stanovuje na 1. 6. 2022. Pokud budou podmínky stanovené memorandem naplňovány a dojde k uklidnění situace, zastupitelstvo města může účinnost vyhlášky změnit. V opačném případě nabyde obecně závazná vyhláška účinnosti. Případný odklad účinnosti vyhlášky by mohlo projednat zastupitelstvo města na mimořádném jednání, které by se mohlo uskutečnit v průběhu května.

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz