Kraj rozdělí dotace na podporu aktivní činnosti seniorů

Neziskové organizace z našeho regionu, které připravují pro seniory nejrůznější aktivity, získají od Karlovarského kraje opět dotace. Rada Karlovarského kraje na svém minulém zasedání odsouhlasila podporu ve výši 344 900 korun celkem 9 subjektům.

Pro dotační program na podporu aktivní činnosti seniorů byla letos z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněna částka 400 tisíc korun. „Podpora, která byla v minulosti vyplácena, nebyla dostačující. Jsem proto moc rád, že se nám podařilo najít v rozpočtu Karlovarského kraje volné finanční prostředky a mohli jsme jí navýšit na dvojnásobek. Je pro nás velmi důležité, aby lidé v důchodovém věku nebyli sami a nadále udržovali kontakty se svými vrstevníky. Díky neziskovým organizacím, které pro ně připravují zajímavé programy, mohou podnikat celou řadu nejrůznějších aktivit,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Ve stanovené lhůtě bylo doručeno celkem 11 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 2 nebyly podány dle nastavených pravidel dotačního programu. Příspěvek ve výši 50 tisíc korun získá například Zájmový spolek důchodců Ostrov, který jej využije na zájezdy, společenské besedy, ozdravně pohybové aktivity či kulturní akce. Další z podpořených organizací je spolek Senioři České republiky z Lokte, jenž získá 34 tisíc korun na zájezdy, divadelní představení, výlety a odpolední posezení.


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz