Dům digitálních dovedností vzdělává děti, dospělé, pedagogy i seniory

 

Dům digitálních dovedností (dále jen DDD) zahájil svoji působnost v březnu 2014 v Dominikánské 9, Plzeň. Stal se jedinečným projektem zaměřující se na volnočasové vzdělávání všech věkových kategorií (pro děti, dospělé i seniory) v oblasti IT dovedností. Takto koncipovaný projekt je zaměřený na vzdělávání s nejnovější a nejmodernější IT technologií.

 

Hlavním cílem tohoto projektu je rozvíjet znalosti z oblasti ICT a objevovat jejich praktické využití v každodenním životě. Pro děti pořádá DDD spoustu celoročních zábavných kroužků zaměřených na programovací jazyk, konzolové web aplikace a osvojení si základů algoritmizace. Mezi další patří za zmínku i kroužek nabytý experimenty s učební pomůckou PASCO, ve kterém se žáci hravou a zábavnou formou za pomoci experimentálních pokusů seznámí s taji přírodovědných oborů (biologie, fyzika, chemie).

 

Každé léto DDD organizuje příměstské tábory, jejich obsah je průřezem všech témat, která v rámci kroužků dům nabízí.

 

Všestranně zaměřená nabídka je připravená i pro dospělé zájemce. Ti mohou vybírat z kurzů podle kategorií. TECHNIČNO prohloubí dovednosti v kurzech programování (např. Python, C#, či programování pro jednotlivé mobilní platformy Android, iOS, Win). Účastníci se mohou přiučit tvorbě webových stránek v HTML a tvorbě webových stránek ve WordPressu. Kategorie PRAKTIČNO vybízí zájemce o získání hlubších znalostí v obsluze pc a tabletů (Android, iPad, Win8). Ale tím nekončí. Nabízí další dovednosti při práci s kancelářskými aplikacemi jako Word, Excel a PowerPoint. VÝTVARNO přináší zájemcům kurzy natáčení a střihání videa nebo práci s fotoaparátem. Rovněž jsou v této kategorii připravené kreativní kurzy grafiky a 3D modelování.

 

Dalším důležitým pilířem Domu digitálních dovedností je vzdělávání pedagogů městských mateřských a základních škol v oblasti využívání výpočetní techniky a interaktivních pomůcek ve výuce.

 

Senioři mohou vybírat ze spousty kurzů určených právě jim včetně studia Virtuální univerzity třetího věku, jejímž garantem je Česká zemědělská univerzita v Praze.

 

V lednu 2016 DDD otevřel halu v Cukrovarské ulici se zaměření na robotiku a drony, elektroniku a stavitelství. Hlavní funkcí těchto volnočasových aktivit je podpora technického a přírodovědného vzdělání. Pro školy budou po vzájemné domluvě připraveny zajímavé exkurze a programy.