V roce 2023 bylo do české sítě připojeno celkem 82 799 solárních elektráren

Je však nutná péče, znečištěné panely mohou mít totiž i o 20 % nižší výtěžek.

Solární sektor opět přidal na rychlosti, počet fotovoltaických elektráren v České republice vzrostl výrazně. V roce 2023 došlo k nárůstu o 145 %, z 49 000 v roce 2022 na 82 799 v roce 2023. O solární elektrárny je třeba se však pečlivě starat a čistit je. Znečištěné solární panely totiž mohou mít znatelně nižší výtěžek.

„Znečištění způsobené prachem, sazemi a pylem snižují výkon fotovoltaických zařízení a solárních modulů až o 20 %. Přirozené působení deště, rosy a větru jednoznačně nepostačuje k tomu, aby se moduly účinně očistily. Pro jejich důkladné čištění je nyní k dispozici speciální příslušenství pro vysokotlaké čističe,“ představuje novinku Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

S kartáčem iSolar, což je systém s rotujícími kartáči připevněný na teleskopické tyči, lze v závislosti na verzi šetrně vyčistit až 1 500 m² modulových ploch. Možnosti použití zařízení iSolar jsou prakticky neomezené. Využít je lze všude, kde jsou provozovány solární a fotovoltaická zařízení: v zemědělství, v průmyslu, na budovách, včetně těch rezidenčních. Zvláště pak na místech, která jsou vystavena silnému znečištění.

V zemědělství způsobuje především prach ze sousedících polí nebo odpadní vzduch ze stájí velké problémy. Podobně to platí o průmyslových areálech či instalacích ve městech či u rušných komunikací. Kärcher iSolar je hospodárné řešení jak pro provozovatele fotovoltaických zařízení, tak i pro firmy zabývající se jejím čištěním.

Technika pro čištění a údržbu solárních panelů

Kartáče iSolar 400 Advanced a iSolar 800 Advanced jsou poháněny vodním paprskem z vysokotlakého čističe, který zároveň zajišťuje odplavení nečistot. Čisticí efekt sám je dosažen pomocí mechanické práce štětin. Štětiny jsou vyrobeny z nylonu a zaručují čištění povrchu modulů bez poškrábání. Kartáče iSolar 800/400 pracují při nízkém tlaku, čímž nevzniká nebezpečí poškození modulů. Pro zvláště dlouhou životnost jsou rotační kartáče vybaveny robustními kuličkovými ložisky.

Vodou poháněný diskový kartáč iSolar 400 Advanced má pracovní šířku 400 mm. Je vhodný zvláště pro čištění menších až středně velkých fotovoltaických zařízení. Díky nízké hmotnosti a jednoduché manipulaci mohou být komfortně čištěna i vyvýšená zařízení.
Vodou poháněná kartáčová hlava iSolar 800 s pracovní šířkou 800 mm pracuje se dvěma proti sobě rotujícími diskovými kartáči a používá se k čištění fotovoltaických zařízení. Protiběžné kartáče vyrovnávají všechny vyskytující se příčné síly a zaručují tak optimální manipulaci. Také flexibilní úhlový kloub na připojení kartáčové hlavy usnadní práci. Postará se o to, aby štětiny neustále ležely na ploše, a umožňuje tak rovnoměrné výsledky čištění. Kartáčová hlava přesvědčí svým velmi vysokým plošným výkonem – je ideální pro čištění velkých zařízení, např. na střechách.

Tvrdá voda může zapříčinit vznik vápenných usazenin, čímž může drasticky poklesnout výkonnost modulů. Spolehlivou ochranu před vápennými skvrnami nabízí mobilní změkčovač vody Kärcher a solární čistič RM 99. Iontoměničová pryskyřice ve změkčovači vytáhne z vody uvolněný vodní kámen a zredukuje stupeň tvrdosti na 0-1 °dH. Pokud nepostačí čištění jen pomocí vody, např. při silných a mastných nečistotách, uvolňuje solární čistič RM 99 špínu a pojí uvolněný vodní kámen, takže nemohou vzniknout žádné vápenné skvrny.


Zdroj:

Petr Jarkovský

ASPEN.PR s.r.o.
www.aspen.pr