Jak uskladnit lithiové akumulátory přes zimu?

S nízkými teplotami přichází také doba, kdy postupně musíme připravit většinu akumulátorové techniky na zimu. Ať už jsou to elektrokola, elektrické motocykly nebo akumulátorová zahradní technika, v zimním období je nebudeme využívat a jestliže chceme, aby nám akumulátory sloužily i příští sezónu, je třeba se o ně postarat. 

Běžně se uvádí, že lithiový akumulátor vydrží 800–1500 nabíjecích cyklů a jeho odhadovaná životnost je asi 5 let. Ovšem životnost akumulátoru podstatně ovlivníte i tím, jak s ním zacházíte. Přitom cena lithiových akumulátorů je poměrně vysoká, proto se rozhodně vyplatí věnovat jim pozornost a nic zbytečně nezanedbat. „Nevhodným zacházením můžete akumulátor zcela zničit i během okamžiku nebo využít jen zlomek z možné životnosti. Naopak když se budete o akumulátor dobře starat, v některých případech vám může sloužit i mnohem déle, než je odhadovaná životnost,“ uvádí Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.

Mezi lidmi panuje mýtus, že akumulátor je dobré několikrát úplně nabít a vybít, aby se mohla naplno využít veškerá jeho kapacita. Toto platilo v dobách, kdy se využívaly starší typy Ni-Cd akumulátorů. „Moderním lithiovým akumulátorům naopak hluboké vybíjení škodí. Dokonce když napětí na článku lithiového akumulátoru poklesne pod určitou hranici, dojde k jeho nenávratnému zničení. Většina lithiových akumulátorů obsahuje elektroniku BMS (Battery Management System), který hlídá nabíjení i vybíjení jednotlivých článků. BMS umí automaticky články akumulátoru odpojit při poklesu pod povolenou hranici, nebo při překročení bezpečné teploty v průběhu používání nebo nabíjení. Ovšem sebelepší elektronika nedokáže články v akumulátoru ochránit před nevhodným zacházením,“ upozorňuje Petr Tichý, Hecht.
Pečlivě hlídejte teplotu
Akumulátor nikdy nenechávejte na slunci nebo u zdrojů tepla. Pokud se třeba v létě vrátíte z výletu na elektrokole, nebo posečete trávu akumulátorovou sekačkou, nechte před nabíjením akumulátor vychladnout někde ve stínu na běžnou pokojovou teplotu. Podobně, když máte například akumulátorovou sněhovou frézu, nechte po jejím použití prochladlý akumulátor doma pár hodin při běžné teplotě zahřát, než jej připojíte k nabíječce.
Jak na dlouhodobé uskladnění? Lithiové akumulátory nabijte na 75 % a uskladněte je na zimu doma v teple
Lithiovým akumulátorům nesvědčí, pokud jsou dlouhodobě plně nabité. Chystáte-li se je tedy na zimu uložit, ideálně je nabijte jen na cca ¾ jejich kapacity. Uložte je doma při pokojové teplotě a několikrát za zimu je zkontrolujte, zda jsou stále dostatečně nabité. Pokud je to možné, odpojte je od zařízení, které za normálních okolností napájejí. Každý typ baterie trpí tzv. samovybíjením, a i když je nepoužíváte, napětí v baterii postupně klesá.  U lithiových akumulátorů je sice samovybíjení takřka zanedbatelné, ale zejména u některých levnějších akumulátorů může BMS jednotka odebírat malé množství proudu a za několik týdnů by mohlo napětí na článcích poklesnout natolik, že by došlo k jejich zničení. Jestliže při kontrole zjistíte, že došlo k poklesu napětí, dobijte je opět na 75 % jejich kapacity.

Jestliže používáte techniku napájenou z olověných akumulátorů, u těch jsou požadavky pro uskladnění odlišné. Opět platí, že by měly být uskladněné při pokojové teplotě, ovšem olověné akumulátory je nutné před uskladněním dobít naplno.

Zdroj:

Šárka Lachoutová

ASPEN.PR s.r.o.
www.aspen.pr