Zdravá rodina, tělo i duch – v Bludišti najdete způsob, jak rozvíjet rodinné vztahy

Nezisková organizace Bludiště, z. s. už několikátým rokem realizuje projekt “Zdravá rodina”, který je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Karlovarským krajem. Zajímavými aktivitami cílí na různé aspekty rodinného života. Projekt podporuje zdravý životní styl, tradice a rituály v rodině, rozvíjí komunikační dovednosti a posiluje mezigenerační vztahy.

Akcí se může zúčastnit kdokoliv, kdo chce pečovat o vztahy ve své rodině, nehledě na věk. Všechny semináře, a jak se na ně přihlásit, najdete na Facebookových i webových stránkách organizace. Tým Bludiště se snaží podněcovat lidi trávit čas se svými nejbližšími a rozvíjet tato důležitá pouta.

Šedesátiletou Marii zaujal seminář Sestavení vlastního rodokmenu: „Zjistit, jak žili naši předci, moji prarodiče a praprarodiče, nás s dcerou a vnoučaty sblížilo. Odnesli jsme si z té akce spoustu nových informací, o kterých si teď můžeme povídat.”

Účastník semináře Základy krizové intervence zase zjistil, jak pomoci svým blízkým v těžkých životních situacích: „Mrzí mě, že jsem tohle všechno nevěděl, když moje sestra byla nemocná. Jsou to praktické rady, které by měl vědět každý.“

Celý rok měly rodiny z Karlovarského kraje možnost některou z mnoha různých akcí navštívit. Součástí projektu je možnost zdarma absolvovat individuální poradenství, které cílí především na podporu finanční a zdravotní gramotnosti. Speciální pedagog také dává pomocnou ruku rodičům dětí se specifickými poruchami školních dovedností či výchovnými problémy. Mnozí klienti ocenili podporu psychoterapeutů, kteří jsou součástí týmu.

Do konce roku proběhnou například akce Zdravé návyky – zdravá záda z cyklu Zdravý životní styl v rodině, Jak skloubit práci a rodinu – prevence syndromu vyhoření či Psychické obtíže (nejen) u dětí.

Bludiště se chystá reagovat na novou výzvu 2024. Jestli bude úspěšná, a i Vám záleží na tom, aby se rodinám v Karlovarském kraji dobře žilo, můžete své náměty na akce posílat elektronicky na bludištěkv@seznam.cz, volat 774 434 525 nebo nás sledovat na Facebooku anebo se přihlásit na některou z akcí a přijít. Budeme se na Vás těšit.


Zdroj:

Jana Přistoupilová

jana.pristoupilova@seznam.cz