V Losiné je otevřeno nové středisko odborného výcviku pro SPŠD

Nové středisko odborného výcviku ve firemních prostorách společnosti APB Plzeň v Losiné mají od září žáci Střední průmyslové školy dopravní Plzeň. Po naplnění kapacit střediska v Plzni-Křimicích se v Losiné odborně vzdělává 60 žáků pod dohledem pěti učitelů. Žáci mají ve středisku zajištěno i stravování, posílena byla také doprava do místa odborného výcviku. Celá rekonstrukce prostor a administrace projektu proběhla za 6 měsíců.

„Již v loňském školním roce se začal projevovat nárůst populační křivky a vedení dopravní průmyslovky bylo postaveno před nutnost hledání nových prostor pro odborný výcvik karosářů a mechaniků opravářů motorových vozidel, protože zvýšený počet uchazečů o studium byl jasným předpokladem,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc a dodal: „Výstavba nových dílen nebyla přes veškerou snahu z finančních i časových důvodů realizovatelná, proto jsme uvítali a po řádném zvážení i zrealizovali projekt navržený společností APB Plzeň. Firma nám nabídla firemní prostory areálu v Losiné, které by pro tyto účely zrekonstruovala a pomohla vybavit.“

Po řadě jednání a nutných administrativních postupech zřízení odloučeného pracoviště nakonec svým rozhodnutím potvrdilo také MŠMT, když jej ke dni 1. 9. 2023 zapsalo do rejstříku škol a školských zařízení jako další místo poskytovaného vzdělávání.

Zrekonstruovaná část podnikatelského areálu je pro účely odborného výcviku nově vybavena zařízením v hodnotě přesahující 2 mil. Kč. Toto vybavení nezbytné pro odborný výcvik prováděný na odpovídající úrovni (např. automatická zouvačka včetně pomocného ramene, vyvažovačka RAF, diagnostické moduly KTS 560, plnička klimatizací, plnička olejů automatických převodovek, regloskop Tecnolux Izar, svářečky CO2 Gys-Carmig, pákové nůžky na plech, různé druhy montážních vozíků, různé typy automobilních zvedáků a další) uhradila společnost APB Plzeň.

Prostory od školního roku 2023/24 navštěvuje 60 žáků v sudém i lichém týdnu. Konkrétně se jedná o dvě skupiny žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel a všechny tři ročníky oboru Karosář. O jejich odborný růst se stará celkem 5 učitelů odborného výcviku. „Pro pohodlný příjezd na pracoviště byly proto posíleny spoje, z důvodů bezpečnosti byla dokonce vybudována nová autobusová zastávka přímo před vstupem do areálu. Vstup na pracoviště a odběr stravy je řešen pomocí nepřenosných čipů. O stravování je postaráno v jídelně společnosti APB, možnost občerstvení je zajištěna i mimo oběd,“ vysvětlil Vladimír Kroc s tím, že žáci rovněž využívají komfortní hygienické zázemí spolu se šatnami.

Celý projekt se podařilo zrealizovat za necelých 6 měsíců. Plzeňský kraj pak přispěl na středisko odborného výcviku částkou 800 tis. Kč, které byly určeny na stoly a lavice do učeben a také na IT vybavení. „Věříme, že prostředí výuky spojené s možností uplatnění v blízkém provozu ve své podstatě podpoří snahu žáků o co nejlepší výsledky ve zvoleném oboru a následné uplatnění na trhu práce,“ doplnil Vladimír Kroc. Podle něj Střední průmyslová škola dopravní Plzeň a APB Plzeň a.s. chtějí nadále spolupracovat, a to např. v oblasti zamýšleného rozšíření výuky o nákladní automobily.

Předávání sad ručního nářadí – kufříky pro žáky technických oborů

V rámci podpory technického vzdělávání mládeže, Plzeňský kraj v letošním roce opět přistoupil k motivaci žáků technických oborů zakončených výučním listem. Do projektu bylo zapojeno celkem 18 středních škol v Plzeňském kraji, které vzdělávají žáky v tříletých technických oborech. Jedná se o tyto školy:

 • Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
 • Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
 • Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
 • Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
 • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
 • Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
 • Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1
 • Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
 • Střední škola a Základní škola, Oselce
 • Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
 • Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
 • Střední škola, Bor, Plzeňská 231
 • Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
 • Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
 • Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
 • Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89

Podpora je zaměřena na obory 23 – strojní, 26 – elektrotechnické, 36 – stavební a obory 41- zemědělství a lesnictví.

Ve stavebnictví jsou podporovány obory: zedník, zednické páce, instalatér, tesař, tesařské práce, pokrývač, kamnář a malířské a natěračské práce.

V elektrotechnice jsou podporovány obory: elektrikář, autoelektrikář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, elektrikář – silnoproud, elektrotechnické a strojně montážní práce a spojový mechanik.

Ve strojnictví jsou podporovány obory: mechanik opravář motorových vozidel, klempíř, obráběč kovů, karosář, nástrojař, strojní mechanik, autolakýrník a strojírenské práce.

V zemědělství a lesnictví jsou podporovány obory: opravář zemědělských strojů, lesní mechanizátor, zahradník, zemědělec – farmář, zahradnická výroba, zahradnické a zemědělské práce, opravářské práce.

Školy obdrží pro své žáky 1. ročníků technických oborů zakončených výučním listem celkem 1180 sad ručního nářadí. Nářadí žáci využijí nejen při výuce, ale i k vlastní potřebě.

Jedno ze slavnostních předání sad ručního nářadí žákům 1. ročníků technických oborů zakončených výučním listem proběhlo 11. září 2023 ve Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 za účasti náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu Vladimíra Kroce. Žákům technických oborů Obráběč kovů a Strojní mechanik bylo předáno celkem 53 sad ručního nářadí.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová
www.plzensky-kraj.cz