Oslavou Dožínek ožila farma ve Vysoké Libyni

Severní Plzeňsko dnes oživily Dožínky Plzeňského kraje. Místem, kde si návštěvníci užili atmosféru tradičního dožínkového průvodu, lokální výrobci nabízeli ochutnávky regionálních potravin a také někteří z nich převzali ocenění v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2023, byla tentokrát rodinná Farma Janko.

 „I letos jsme si připomněli tradici dožínkových oslav tak, jak jsou lidé zvyklí. Vybrali jsme severní Plzeňsko a konkrétně rodinnou farmu, která se zemědělské činnosti věnuje už pět generací a vychovává si další. Lokální výrobci představili řadu skvělých výrobků a já jsem velmi rád, že si na takové akci vždy ochutnám a koupím něco dobrého. A jako bonus ke skvělé chuti a kvalitě výrobků též podpoříte nákupem i samotný kraj. Vždyť jsou to právě regionální výrobci, kteří tu produkují výrobky ale i zaměstnávají místní lidi a pečují o krajinu,“ řekl hejtman Rudolf Špoták.

Program probíhal na dvou místech. V parku u kostela sv. Blažeje se chystal tradiční dožínkový průvod, probíhaly ukázky dožínkových vazeb, zdobení koní a povozu či ochutnávky regionálních potravin. Průvod pak odsud vyrazil  na Farmu Janko, kde se odehrál hlavní program, ocenění výrobců, zemědělců a také koncert kapely Michal Tučný revival. Po celou dobu akce byly připraveny na farmě stánky regionálních výrobců ale také workshopy tvoření, pletení košíků a dalších tradičních – řemeslných aktivit. Akce se i letos uskutečnila zcela zdarma pro všechny příchozí.

Součástí tradice dožínek je vždy předání dožínkového věnce chasou, také letos převzal věnec hejtman Rudolf Špoták oděný v tradičním kroji. Poté bylo požehnáno úrodě a dožínky byly tak zahájeny.

Součástí programu bylo také letos ocenění zemědělců z Plzeňského kraje.

  • Václav Bulín, Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice – nominován Krajskou agrární komorou Plzeň. Družstvo Štichovice působí nedaleko Manětína, zaměstnává především místní obyvatele, hospodaří na 1100 ha půdy. Chová skot, významnou část aktivit družstva o zhruba padesátce zaměstnanců tvoří služby okolním zemědělcům, kterým pomáhají nejen s polními pracemi, jako je setí, orba, chemické ošetřování, hnojení a sklizňové práce, ale mnohdy také po stránce administrativní s vyřizováním dotací, evidencí hnojení, chemického ošetřování. Dále družstvo prodává uhlí, stavební materiál, provádí pořez dřeva, vyrábí krmné směsi. V obci probíhá dlouhodobá spolupráce družstva s obcí při jejích investičních záměrech. Podílí se na opravách místních komunikací vodovodu, kanalizace, rekonstrukci obecních budov a dalších činností. Také je družstvo provozovatelem prodejny v obci.

Důležitou součástí činnosti družstva v rámci rostlinné výroby je utváření krajiny a minimalizace zatížení životního prostředí. Základem jsou proto pestré osevní postupy, které garantují pravidelné střídání plodin.

  • Pavel Telín, Žichlice

V Žichlicích hospodaří již pátou generací, byť tato tradice byla přerušena nucenou kolektivizací v 50. letech. Po revoluci Pavel Telín s manželkou začali podnikat a postupně obnovovat statek. V současnosti mají menší hospodářství s 25 hektary orné půdy. Pěstují obilí, luštěniny a brambory. Již řadu let také sejí tzv. Biopásy, což jsou pásy různorodých plodin, které nabízejí útočiště pro divoká zvířata, květy pro opylovače a jako bonus i hezký pohled pro okolí. Téměř celou úrodu zkrmí ve svém chovu prasat, kterých celoročně mají většinou 8, a to prasnice a jejich selata do porážkové váhy. Letos v dubnu předali Telínovi hospodářství synovi Michalovi, který rád a hrdě pokračuje v rodinné tradici.

Ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje

V rámci programu proběhlo také ocenění v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2023, která předávali za Plzeňský kraj hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek Petr Vanka.

Kategorie: Oceněný výrobek a výrobce:
Masné výrobky tepelně opracované Čendova klobása

Jan Jero

Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy Žihelská svačinka

Jaroslav Procházka

Sýry včetně tvarohu Čerstvý kozí sýr ořechový

MgA. Adam Březovský

Mléčné výrobky ostatní Jarovský jogurt bílý

Jindřiška Jandečková

Pekařské výrobky včetně těstovin Povidlová srdíčka

Lucie Fabišiková

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek Maková štafetka

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Alkoholické a nealkoholické nápoje Domažlická 12

Domažlické městské lesy

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě Jablečné chutney bez chilli

Šárka Líbenková

Ostatní Med smíšený

Karel Toupal

Soutěž Regionální potravina probíhá ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Značku Regionální potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. V současné době je oceněno celkem 427 výrobců. V letošním roce hodnotila porota 126 výrobků od 39 výrobců. Podrobnosti o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz