Na klidný průběh Bolevák Music Festivalu 2022 dohlédne posílený počet hlídek

Z důvodu konání Bolevák Music Festivalu 2022 posílí strážníci dohled u Velkého Boleveckého rybníka.

V pátek 5. srpna začíná na pláži Ostende na břehu Boleveckého rybníka další ročník festivalu taneční hudby Bolevák Music Festival 2022. Na klidný průběh akce dohlédne jako každoročně posílený počet hlídek městské policie. Vyjma zajištění veřejného pořádku se strážníci zaměří též na dodržování pravidel silničního provozu. Městská policie v této souvislosti žádá návštěvníky akce, kteří se vydají do místa autem, aby dodržovali dopravní značení, k parkování vozu využili velkého parkoviště u Boleveckého rybníka nedaleko místního kempu a neponechávali svá vozidla odstavená na lesních cestách, v zatáčkách a udržovali průjezd pro vozidla složek IZS.

Městská policie zároveň nabádá návštěvníky akce, aby byli více obezřetní a dávali si pozor na osobní věci a tím předešli jejich případným ztrátám nebo krádeži.

 

Dva muži hledaní PČR.

Perfektní znalost tváří osob hledaných Policií ČR včera opětovně potvrdila hlídka městské policie stanice Územně strážní služby. V průběhu odpoledních obchůzek zajistila a předala státním policistům dva muže, jejichž jména figurovala v seznamu zájmových osob policie. V prvním případě se jednalo 35letého Plzeňana. Strážníci muže objevili při kontrole v ulici Habrová v Plzni na Slovanech. Druhým zadrženým byl hledaný 31letý muž z Klatovska vedený v celostátním pátrání. Strážníci muže spatřili při hlídkové činnosti u zařízení Diecézní charity Plzeň v Cukrovarské ulici.

 

Žena bez domova potřebovala zdravotní pomoc.

Ve středu po desáté hodině večer byla městská policie požádána zdravotnickou záchrannou službou o prověření oznámení v parku v Krašovské ulici týkající se ženy na lavičce trpící velkými  bolestmi a otoky nohou. Na místě na hlídku městské policie již čekala 55letá oznamovatelka. Po příjezdu strážníci zjistili, že postiženou je 57letá žena, kterou znají z komunity osob bez domova. Urputné bolesti nohou nedovolily ženě se postavit, navíc měla potíže s dýcháním. Strážníci proto zkontaktovali záchranáře a do jejich příjezdu se ženy ujali.

 


Zdroj:

Jana Pužmanová

Tisková mluvčí Městské policie Plzeň

www.mpplzen.cz