Karlovarský kraj navštívila členka Evropské komise Elisa Ferreira

O podpoře z EU, o potřebách Karlovarského kraje v době měnící se geopolitické situace a problému na trhu s energiemi jednala v Karlovarském kraji evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira. Svou návštěvu zahájila v doprovodu krajského radního Patrika Pizingera prohlídkou dolu Jiří u Sokolova a karlovarského Světa záchranářů, jehož stavba byla financována z fondů EU.

Během společného setkání na krajském úřadě diskutovala eurokomisařka Ferreira se zástupci kraje, organizací z oblasti životního prostředí, místních akčních skupin i krajského studentského parlamentu. „Měli jsme možnost představit celou vizi transformace regionu postavenou nejen na finančních prostředcích, které plánujeme čerpat z Fondu spravedlivé transformace, ale i na zdrojích z celé rodiny evropských fondů. A bavili jsme se o tom, že transformace v našem kraji nejsou jen investice, ale také finance do vzdělávání, do oblasti sociálních věcí, do změny celkového klimatu v regionu. Ten by měl na konci transformace stát na dvou pilířích, tedy cestovním ruchu a lázeňství a na průmyslu šetrném k životnímu prostředí,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Součástí akce se stala i prezentace dvou strategických projektů – rekonstrukce karlovarské „keramky“ a výstavby krajského inovačního centra. „Paní komisařka má řadu praktických zkušenosti s regiony, které v minulosti obdobně jako my procházely transformací, proto je pro nás její pohled na věc rozhodně přínosný. V debatě jsme si měli možnost ověřit, že jsou naše kroky v postupu přeměny kraje správné,” potvrdil krajský radní Patrik Pizinger. Zástupci organizací a studentů se zajímali o to, zda bude do transformace více zapojena také veřejnost a jestli Evropská komise kromě staveb podpoří i rozvoj pracovních příležitostí, sociální sféry či vzdělávací projekty.

Podle Elisy Ferreiry je cílem Evropské unie díky speciální podpoře minimalizovat dopady transformace na obyvatele. Proto je potřeba naslouchat zájmům všech aktérů v území, kteří pomáhají uskutečnit budoucí vizi rozvoje. Eurokomisařka také zdůraznila, že Evropská komise nemá v úmyslu zasahovat do výběru projektů určených k financování z Fondu spravedlivé transformace a dalších zdrojů EU, pokud jsou v souladu s pravidly pro čerpání těchto prostředků.

„Vyjádřili jsme také obavu o to, že se náš plán transformace zbrzdí nebo změní v důsledku energetické krize a problému s dostupností energií vyvolaného válkou na Ukrajině. Na tyhle vnější okolnosti budeme muset reagovat my i Evropská komise,“ dodal hejtman Petr Kulhánek s tím, že může dojít k časovému posunu některých částí transformačního procesu.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz