Se starosty Valů a Velké Hleďsebe diskutovali zástupci kraje

Na Mariánskolázeňsko vedla další z pracovních cest hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka. Nejprve zamířili do obce Valy, která nabízí svým obyvatelům kompletní infrastrukturu, aktivní komunitní život a nádhernou přírodu v okolí.

Jedním z problémů, se kterým se občané Valů potýkají, je slabý signál mobilních operátorů, který komplikuje život v obci především tehdy, pokud jde o krizové situace, kdy je třeba řešit například výpadky elektřiny. „Informovali jsme pana starostu o tom, že jednáme s koordinátory ministerstva průmyslu a obchodu o pokrytí takzvaných bílých míst v kraji signálem. Valy by se mohly stát jednou z pilotních obcí, na kterých se bude ověřovat postup, jenž by měl vést ke zlepšení stavu,“ uvedl krajský radní Vít Hromádko. Obec by také potřebovala opravit chodník podél nedalekých bývalých kasáren směrem na Velkou Hleďsebi, který je ve špatném stavu, dostupnost obce by usnadnilo i prodloužení trasy trolejbusu z Mariánských Lázní do Klimentova. „Na vedení Mariánských Lázní se obrátím kvůli možnostem prodloužení trasy trolejbusu. Pokusím se také oslovit Povodí Vltavy, zda by mohlo zajistit údržbu Kosího potoka v obci, který není udržovaný tak, jak obec potřebuje, navíc se tam usídlil bobr. Podobný problém jsme řešili v Otročíně, kde se podařilo díky spolupráci s Povodí Ohře vyčištění koryta potoka zajistit,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek. Starosta také dostane od kraje propagační publikace a další materiály, kterými chce prezentovat kraj na srpnovém setkání obcí, jež získaly v minulosti titul Vesnice roku.

Ve Velké Hleďsebi představila starostka města Jaroslava Brožová Lampertová zástupcům kraje plánované rozvojové aktivity. Zájem mladých lidí o bydlení ve Velké Hleďsebi rok od roku stoupá, město loni připravilo 16 parcel pro výstavbu rodinných domů, letos pokračuje v zasíťování dalších pozemků. Připraven má i projekt revitalizace bývalých kasáren. Po demolici a dalších rozsáhlých úpravách areálu by zde mohl vzniknout takzvaný Senior Resort, byty pro zdravotníky, ale také menší průmyslová zóna. Město rovněž nechává zpracovat studii cyklostezky směrem do Valů, což by řešilo i problém s rozbitým chodníkem, který využívají tamní obyvatelé. Hleďsebské ale trápí problém s veřejnou dopravou, autobusové spoje nenavazují na vlaky odjíždějící z Mariánských Lázní. „Budeme to řešit společným jednáním s krajským Koordinátorem integrovaného dopravního systému, stejně tak chceme otevřít diskusi o vymahatelnosti práva v případě zakládání černých skládek, o kterých také byla řeč. Plánujeme oslovit ministerstvo pro místní rozvoj a otevřít debatu o možnosti sloučení krajských dotačních programů obnovy venkova a národního programu rozvoje venkova. Celková finanční alokace by mohla v takovém případě přejít na kraje, jež by dotace rozdělovaly obcím podle potřebnosti,“ dodal Petr Kulhánek s tím, že se na centrální úrovni znovu musí diskutovat i o podobě rozpočtového určení daní.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz