Rada města Karlovy Vary jmenovala ředitele Kanceláře architektury města

Novým ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary byl jmenován Ing. arch. Karel Adamec.

Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Výběrová komise byla jmenována radou města 4. května 2021 ve složení (abecedně):

–          prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek – vedoucí atelieru Hájek, fakulta architektury, ČVUT v Praze

–          Ing. arch. Břetislav Kubíček – autorizovaný architekt Karlovy Vary

–          Ing. arch. Petr Lešek – autorizovaný architekt Praha, porotce ČKA pro architektonické a urbanistické soutěže

–          Ing. arch. Jiří Opl – autorizovaný architekt Plzeň

–          doc. Ing. arch. Boris Redčenkov – vedoucí ateliéru Redčenkov – Danda, fakulta architektury ČVUT v Praze

–          Ing. Daniel Riedl – vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

–          Mgr. Tomáš Trtek – první náměstek primátorky města Karlovy Vary

–          Ing. arch. Jiří Zábran – autorizovaný architekt Třemošná, Plzeň

–          Ing. Arch. Václav Zůna – autorizovaný architekt Aš, porotce ČKA pro architektonické a urbanistické soutěže, pověření od ČKA – problematika městských architektů

Uvedená komise doporučila radě města jmenovat vedoucím Kanceláře architektury města Karlovy Vary Ing. arch. Karla Adamce.

Komisi přesvědčil jeho mladistvý drajv, představil zajímavé myšlenky, jakým způsobem kancelář architektury dále rozvíjet. Jeho nespornou výhodou bylo, že zná KAM KV zevnitř, dosud v KAMu pracoval jako zástupce ředitele a v po dobu výběrového řízení byl pověřen jeho řízením. Je také připraven plnit zvýšené nároky nejen na odborné, ale také na personální a provozní řízení kanceláře. V určené lhůtě musí také získat autorizaci,“ říká první náměstek primátorky a člen výběrové komise Tomáš Trtek.

„Zřizovatelem mi byla uložena povinnost získat co nejdříve autorizaci v oboru architektura, zkoušky budu skládat v nejbližším termínu letos na podzim letošního roku,“ uvedl nově jmenovaný ředitel Karel Adamec.

Jmenování ředitele Kanceláře architektury města Karlovy Vary nabylo účinnosti dnes, 9. června 2021.

POZNÁMKY:

·         Kancelář architektury města Karlovy Vary je příspěvkovou organizací Statutárního města Karlovy Vary.

·         O jejím zřízení rozhodlo Zastupitelstvo města Karlovy Vary 27. června 2017, svou činnost zahájila 1. března 2018.

·         Jejím prvním zaměstnancem a prvním ředitelem byl architekt Petr Kropp. V současné době v Kanceláři pracuje osm lidí.

·         Vznik kanceláře architektury města iniciovala diskuse Echo KV, na které se setkali nejen projektanti, architekti, inženýři, ale také zástupci firem působících v Karlových Varech, provozovatelů lázní, hotelů, a další lidé zajímající se o kultivovaný rozvoj města.

·         Mezi důležité projekty, na kterých Kancelář momentálně pracuje, patří například

o   Manuál veřejných prostranství

o   nominace Great Spas of Europe na seznam světového dědictví UNESCO

o   Strategie KV 2040

o   Generel dopravy KV

o   revitalizace Vřídelní kolonády

o   řešení širšího centra města

o   Divadelní korzo ve vnitřním lázeňském území spojující dvě nejvýznamnější národní kulturní památky ve městě – Císařské lázně a chrám Sv. Maří Magdalény.

·         Členy Odborné rady Kanceláře architektury města jsou

o   Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná

o   Ing. arch. Ivan Štros

o   doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

o   Tomáš Ctibor

o   Ing. arch. Vojtěch Franta.


Zdroj:

Jan Kopál

Tiskový mluvčí

mmkv.cz