Rozdělení nemovitosti

Reklama

Dobrý den, vlastníme s manželem dvougenerační dům, ve kterém s námi bydlí manželova maminka. Potřebujeme si vzít úvěr a ručit domem, ale nechceme, aby se to týkalo i přízemí, kde bydlí tchýně. V bance nám poradili, že se dům může rozdělit a ručit jen jeho částí. Je možné to takto udělat, když dům není možné rozdělit vertikálně?

ilustrační foto

Možnost vertikálního rozdělení nemovitostí se předpokládá u faktického rozdělení, resp. oddělení nemovitostí. Doporučení banky zřejmě směřuje toliko k rozdělení právnímu. Příslušný zákon, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), v platném znění, totiž umožňuje vlastníku budovy, která je obvykle součástí pozemku, na kterém stojí, vymezit v předmětné nemovitosti jednotky v právním slova smyslu, tedy buď bytové jednotky nebo nebytové prostory (tj. např. kancelář, dílna, garáž nebo ateliér) včetně jejich příslušenství a vybavení, s nimiž je spojeno užívání společných částí nemovitosti. Vlastník tak činí prohlášením vlastníka nemovitosti o rozdělení bytového nebo rodinného domu na bytové a nebytové jednotky. Dům pak bude rozdělen na jednotky, které tvoří bytové spoluvlastnictví dle § 1158 a následujících NOZ anebo jednotky dle předchozích právních předpisů, konkrétně ve smyslu zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, s nimiž lze dále volně disponovat, tj. prodat, darovat, zatížit zástavním právem atd. S vlastnictvím vymezeného bytu nebo nebytového prostoru je spojeno podílové spoluvlastnictví společných částí domu. Za jednotku se tak považuje byt (nebytový prostor) + podíl na společných částech nemovité věci.Pro správné zpracování prohlášení vlastníka budovy je nutná dobrá znalost nejen občanského zákoníku, katastrálního zákona ale též několika dalších prováděcích předpisů, tj. vyhlášek a nařízení a dále též vnitřních dokumentů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Proto pro jeho zpracování doporučuji vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz

Reklama