Člověk v tísni – projekt v Chodově končí, služby pokračují

PROJEKT KONČÍ, ALE LIDÉ TO NEPOCÍTÍ. 

V lednu uzavírá v Chodově organizace Člověk v tísni, pobočka pro Karlovarský kraj, jeden ze svých projektů zaměřený na lidi sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Pracovníci Člověka v tísni během tří let trvání projektu identifikovali několik základních problémů, které se dané lokality týkají. Jde především o bydlení, závislosti, dluhy a výchovně vzdělávací problémy u dětí. Tyto děti obtížně vstupují do základního vzdělávání, mají problémy adaptovat se na školní prostředí a chybí jim zázemí nebo pozitivní vzory ze svého okolí.

 

Pro veřejnost je důležité, že konec tohoto projektu se jí vůbec nedotkne. Veškeré služby, které pracovníci ČvT díky tomuto projektu začali poskytovat, budou pokračovat. Ať už jde o služby prevence,  terénní programy nebo sociálně-aktivizační služby. „Díky projektu jsme měli možnost vše zmapovat a začít s lidmi pracovat. Jednou z hlavních příčin  problematiky vyloučených lokalit je obchod s chudobou, především ceny pronajímaných bytů ve vyloučených lokalitách. Další značný problém je, že v kraji chybí návazné služby, kde by se s klienty dál systematicky pracovalo a řešily se jejich problémy. Jsou to například adiktologické služby, zařízení typu Střediska výchovné péče, které je v Karlových Varech jediné pro celý kraj a podobně,” říká ředitel karlovarské pobočky ČvT Jan Němeček.

 


Zdroj:

Lev Havlíček
styk Člověka v tísni – pobočka Karlovy Vary s veřejností

www.clovekvtisni.cz