Myslivecké spolky získají dotace od kraje

Reklama

Karlovarský kraj stejně jako v uplynulých letech podpoří činnost okresních mysliveckých spolků. Na základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje budou uvolněny prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním chovatelských přehlídek a výstav trofejí ulovené zvěře, na podporu dětských kroužků, na vydávání mysliveckého zpravodaje či na zajištění tradičního krajského setkání myslivců.

„Karlovarský kraj uzavřel v roce 2011 smlouvu o vzájemné spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a od té doby pravidelně přispívá na činnost jednotlivých okresních mysliveckých spolků i na akce, během nichž se prezentují široké veřejnosti. Na posledním zasedání Rady Karlovarského kraje jsme okresním mysliveckým spolkům v Chebu a Karlových Varech odsouhlasili podporu přesahující 40 tisíc korun,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

 

Chebskému okresnímu mysliveckému spolku byla schválena dotace ve výši 5 tisíc korun na uspořádání chovatelské přehlídky a výstavy trofejí ulovené zvěře v roce 2018. Z poskytnutých prostředků budou uhrazeny náklady na pronájem sálu v loveckém zámečku na Kladské, kde se akce uskuteční. Díky podpoře Karlovarského kraje se na Kladské bude konat i tradiční krajské setkání myslivců. V tomto případě bude částka 21 tisíc korun využita na pronájem stanu i kulturní program, jehož součástí bude vystoupení dechového orchestru a soutěže o ceny pro nejmenší návštěvníky. 15 tisíc korun pak dostane také karlovarský okresní myslivecký spolek, a to na podporu aktivit kroužku Malí Myslivečci. Ten se schází pravidelně jednou měsíčně, přičemž pokaždé je pro děti připraven zajímavý program v lese, během něhož se učí novým poznatkům o fauně, flóře a myslivosti. Zde finance poputují na doplnění klubové kroniky, tisk fotografií, celodenní kurz včelařství a exkurzi na Šumavu.

 

Ani sokolovský okresní myslivecký spolek však nepřijde zkrátka. Tomu byly schváleny dotace již na předposledním zasedání Rady Karlovarského kraje. „Spolek obdrží příspěvek ve výši 60 tisíc korun na vydání mysliveckého zpravodaje s celokrajskou působností a 14 tisíc korun na činnost dvou kroužků mládeže, kde budou prostředky využity na nákup literatury, medailí a odměn pro soutěžící děti a na pořízení materiálu na stavbu krmelců a pozorovacích zařízení. V neposlední řadě byla spolku schválena částka 5 tisíc korun na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře za rok 2018 na statku Bernard v Královském Poříčí,“ doplnil Karel Jakobec.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama