Na silnici u Nejdku a u Žlutic varují řidiče před nebezpečím nové meteostanice

Reklama

O nebezpečných stavech vozovky hlavně v zimním období nebo při vytrvalých deštích budou řidiče na Nejdecku a Žluticku informovat nové silniční meteorologické stanice. Krajská správa a údržba silnic je nechala umístit na 10. kilometr komunikace II/220, na úrovni odbočky do obce Fojtov, druhé zařízení se nachází na 3. kilometru silnice II/193 u odbočky na Semtěš.

Stanice napájené solární energií jsou vybaveny senzory pro měření atmosférických parametrů a vozovkovým čidlem. „Součástí zařízení je výstražný blikač, který varuje řidiče před nebezpečnými stavy vozovky, a to do jedné minuty od vzniku jevu souvisejícího se změnou počasí. Stanice navíc předává měřená data prostřednictvím mobilní sítě do celostátního systému pro řízení zimní údržby Ředitelství silnic a dálnic, do něhož mají přístup i lokální střediska zimní údržby, která na stav mohou hned reagovat,“ vysvětlil ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger.

Zařízení má kamerový systém, který v intervalu 5 minut zasílá statický obrázek stavu na silnici do dispečerského systému ŘSD ČR, kde je publikován právě pro dispečinky údržby silnic. „Vzhledem ke klimatu v našem kraji a k situaci v oblastech, kde se počasí často mění, jsme vytipovali dvě lokality, které jsou vhodné pro ověření správné funkčnosti nových meteostanic. V příštím období pak plánujeme osazení i dalších úseků našich silnic,“ dodal náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Cena obou zařízení činí 2 miliony 357 tisíc korun s DPH.

 


Zdroj:
Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
Krajský úřad Karlovarského kraje
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama