Kraj podpoří Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů získá od Karlovarského kraje individuální dotaci ve výši 50 tisíc korun. Peníze využije na podporu volnočasových aktivit mladých chovatelů, činnosti základních i okresních organizací a pořádání u veřejnosti velmi oblíbených výstav drobného zvířectva.

ilustrační foto

 

Karlovarský kraj spolupracuje s Českým svazem chovatelů na základě uzavřené smlouvy již od roku 2011. Každoročně jej podporuje částkou 50 tisíc korun a nejinak je tomu i letos. Předložená žádost o dotaci je v souladu se schválenou Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Karlovarského kraje.

„Z dotace budou podpořeny volnočasové aktivity mladých chovatelů. Základní organizace, které v regionu pořádají výstavy drobného zvířectva, pak využijí finanční prostředky na zaplacení rozhodčích a pořízení čestných cen, na údržbu výstavních prostor a zařízení areálů. Okresní organizace z nich uhradí náklady spojené s mezikrajskou spoluprací a účastí na mezikrajské výstavě, kde budou reprezentovat Karlovarský kraj,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Český svaz chovatelů sdružuje chovatele králíků, drůbeže, holubů, zpěvných kanárů, exotického ptactva, drobných hlodavců, koček a kožešinových zvířat. Zároveň se zaměřuje na rozvíjení jejich znalostí, vydává pro ně odborné časopisy, pořádá výstavy a soutěže, proškoluje posuzovatele zvířat a podílí se na výchově mladé chovatelské generace.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz