Přednáška 400 let od Stavovského povstání / 15.3.

Občanský spolek Hůrka a Radyně pořádá v rámci Akademie Staré Plzně přednášku

1618 – 2018: 400 let od Stavovského povstání (na cestě k Bílé Hoře)

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

 

 

Přednáška se koná v  Obřadní síni Městského úřadu, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec  ve čtvrtek 15. 3. 2018 mimořádně už od 17.00.

 

K letošním výročím patří i 400 let od počátku stavovského povstání z roce 1618. V tomto roce byla rovněž poprvé ve svých dějinách dobyta Plzeň. Přednáška osvětlí příčiny, průběh a důsledky stavovského povstání. Neskončily jen bitvou na Bílé hoře.

 

Zveme nejen všechny přátele, ale také každého, kdo se rád dozvídá něco nového. Vstup zdarma.

 

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.

Vyhrazujeme si právo změn v programu. http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/