Užívání antibiotik a homeopatik

71 procent lékařů považuje braní antibiotik u dětských pacientů za nadměrné. Více s nadměrným užíváním antibiotik u dětí souhlasí muži lékaři než ženy lékařky. 20 procent lékařů neuznává homeopatii jako léčbu. 40 procent lékařů homeopatii nepraktikuje, ale občas ji doporučí. Pouze 12 procent lékařů praktikuje homeopatickou léčbu.

 

Jakou léčbu si vybrat, pokud je člověk nemocen? Je lepší ověřená medicína (tzv. alopatie) a s ní související braní antibiotik, nebo je lepší volbou homeopatická léčba? Odpověď je jednoduchá – každý má právo si vybrat a je zcela na nás, která z těchto dvou metod je pro nás přijatelnější, nebo zda zvolíte mix obou z nich.

 

Antibiotika

Antibiotika se k léčbě infekčních a bakteriálních onemocnění používají téměř 100 let. Velký a jedinečný objev učiněný v roce 1929 Alexandrem Flemingem, jehož omyl zapomenuté misky v laboratoři, kde vytvořená plíseň zabila stafylokoky, změnil svět. Na nemoci, na které umíraly tisíce lidí, byl objeven lék. Vynález byl pojmenován penicilin, za který v roce 1945 obdržel Nobelovu cenu.

Jaký je přístup k antibiotikům v dnešní době? Berou lidé antibiotika jako standardní léčbu pro každou nemoc, která se u nich objeví, nebo jsou k antibiotikům obezřetní?

Zeptali jsme se 200 českých praktických lékařů pro děti a dorost, jaký mají názor na užívání antibiotik u dětí – zda míra užívání antibiotik je u dětí nadměrná, nebo naopak přípustná. 71 procent lékařů považuje užívání antibiotik u dětských pacientů za nadměrné. Naopak 29 procent lékařů se hlásí k výroku, že určitě nedochází k nadměrnému užívání antibiotik u dětí.  „Zajímavostí výzkumu GfK je, že muži lékaři souhlasí v 81 procentech případů s nadužíváním antibiotik u dětských pacientů. Naopak ženy lékařky souhlasí s nadměrným užíváním antibiotik  u dětí  o něco méně –  v 69 procentech případů. Více s užíváním antibiotik nad míru souhlasí mladší lékaři do 50 let (v 75 procent případů), než jejich starší kolegové, kteří udávají kladný souhlas  s nadměrným užíváním antibiotik u dětí v 67 procentech případů,“ říká RNDr. Barbora Večerková, vedoucí zdravotnického výzkumu z GfK.

 

Homeopatická léčba

Homeopatie je léčebná metoda alternativní medicíny. Vznikla v druhé polovině 18. století a za jejího zakladatele je považován Samuel Hahnemann.

Dnešní postoj k homeopatické léčbě se lékař od lékaře různí. Zatím co někteří ji uznávají a léčbu praktikují a zaznamenávají s ní úspěchy, jiní se k ní staví negativně a věří pouze ověřené léčbě. Zeptali jsme se proto opět 200 praktických lékařů pro děti a dorost na jejich názor a postoj k této léčebné metodě. 20 procent lékařů neuznává homeopatii, věří pouze v medicínu, která je založená na důkazech. 30 procent lékařů deklaruje, že sice věří pouze ověřené léčbě, ale homeopatie jim nevadí. Homeopatii jako jednu z alternativ medicíny, kterou občas doporučí, ale sami ji nepraktikují, uvádí 40 procent lékařů. Pouze 12 procent lékařů homeopatickou léčbu samo praktikuje. Při pohledu na genderové rozdělení lékařů, více homeopatickou léčbu praktikují ženy jako lékařky než muži lékaři (44 procent respektive 22 procent).

 

O výzkumu

Průzkum byl proveden metodou telefonického dotazování v prosinci 2017 na reprezentativním vzorku 200 praktických lékařů pro děti a dorost z celé České republiky.

 


Zdroj:

www.gfk.com