Křest nové učebnice určené seniorům

Lékařská fakulta slavnostně pokřtí učebnici pro seniory

Na zahájení konference k 30. výročí založení Univerzity třetí věku na Lékařské fakultě v Plzni, bude slavnostně pokřtěna učebnice s názvem „Člověk ve zdraví i v nemoci“. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.“ Novou učebnici, určenou seniorům, pokřtí děkan prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., jemuž právě končí druhé volební období, spolu s nově zvoleným děkanem prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., který se své funkce ujme na začátku února.

 

Křest se uskuteční při zahájení konference „Člověk ve zdraví i v nemoci“ ve čtvrtek 18. ledna v 9.00 v Šafránkově pavilonu, alej Svobody 31.

 

Konference s mezinárodní účastí je součástí oslav třicátého výročí Univerzity třetího věku. Plzeňská lékařská fakulta byla jednou z prvních škol v republice, která Univerzitu třetího věku založila. Od roku 1988 ji absolvovalo více než šest tisíc studentů. V současné době se celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni účastní téměř 400 studentů, kteří kromě Univerzity třetího věku navštěvují i Akademii třetího věku či Klub aktivního stáří.

 

„Naše kurzy nejsou určené pro profesní vzdělání ani na zvýšení kvalifikace, eventuálně rekvalifikace. Mají za úkol zvýšit celkovou vzdělanostní úroveň posluchačů a zvýšit jejich aktivitu a zájem o zdravotně sociální problémy své a svých blízkých, ale také o celospolečenské dění. Vzdělávání je významná aktivita osob staršího věku, která kromě získávání nových znalostí přináší zlepšení kvality života ve stáří, zlepšuje soběstačnost, dodává pocit sounáležitosti a posiluje sebevědomí a seberealizaci. Přispívá k novým sociálním kontaktům a novým přátelstvím a stává se tak významnou prevenci osamělosti,“ říká doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., z Ústavu sociálního a posudkového lékařství plzeňské lékařské fakulty, která má vzdělávání seniorů na starosti. Konference potrvá celá den a vystoupí na ni odborníci zabývající se podporou zdraví a prevencí nemocí ve stáří.

 

Učebnice pro seniory „Člověk ve zdraví i v nemoci“ s  podtitulem „Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.“ je dílem téměř čtyř desítek autorů, významných odborníků ve svých oborech, kteří čtenářům předkládají užitečné a praktické poznatky o stárnoucím organismu, o zdravém způsobu života, psychologii stáří, ale i důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení. Publikace představuje spolehlivého průvodce pro všechny, kteří přistupují ke svému stárnutí aktivně a konstruktivně, přijímají svůj věk a vyrovnávají se s potížemi vědomi si svých omezení a možností.

 

Kontakt:

Ing. Barbora Černíková

barbora.cernikova@lfp.cuni.cz

tel.    377 593 446

775 856 969

Plzeňská lékařská fakulta je jediným zástupcem Univerzity Karlovy v Plzeňském kraji. Momentálně zde studuje více než 2000 studentů, z toho přibližně 500 cizinců. Na fakultě jsou dva studijní programy – všeobecné lékařství a zubní lékařství. V současnosti je každý rok přijato cca 200 studentů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství.