Předkupní právo

Dobrý den, dostala jsem nabídku od realitní kanceláře na odkup mého podílu na zemědělských pozemcích a realitka tam píše, že mám čas jen do konce roku, než zase začne platit předkupní právo. Chci se zeptat, jestli je to pravda a jaký to má význam pro případný prodej pozemků.

 

Ano je tomu tak, s účinností od 1.1.2018 se do českého právního řádu vrací zákonné předkupní právo spoluvlastníků, které bylo s účinností od 1.1. 2014 zrušeno zákonem č. 89/2012 Sb,, tedy novým občanským zákoníkem. Konkrétně ustanovení § 1124 v odst. 1. stanoví, že převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké, tj. prakticky stejně, jako v občanském zákoníku starém.

Ze znění příslušného ustanovení je pak zřejmé, jaký má tento institut význam pro prodej pozemků, tedy povinnost prodávajícího spoluvlastníka nabídnout svůj podíl nejprve spoluvlastníkům a až poté (za splnění dalších zákonem stanovených podmínek) jej prodat třetí osobě.

Na právo vlastníka nakládat se svým majetkem samozřejmě překupní právo nemá vliv, toliko se může proces samotného prodeje prodloužit. Určitě se tedy nemusíte zbavovat svých podílů na nemovitostech, případně vyhledejte pomoc právníka.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz