Přední neurovědci plzeňské lékařské fakulty přiblíží veřejnosti fungování mozku i novinky v jeho zkoumání a léčení

Jak funguje náš mozek? Jak ukládá informace? Proč spíme? Jak se léčí onemocnění mozku a duševní poruchy? Co stojí za nárůstem potřeby psychiatrické a psychologické péče u mladistvých? Tato a další témata zazní v přednáškách a diskusích pro veřejnost, kterými se Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (LFP) připojuje k celostátnímu festivalu Týden mozku. Dvě podvečerní série přednášek se uskuteční 11. a 14. března od 17 hodin ve vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Vstup je zdarma.

„Těší nás, že naše knihovna je již tradičním partnerem Lékařské fakulty v Plzni a že vás tak můžeme pozvat na plzeňskou část 25. ročníku Týdne mozku. Během přednášek předních odborníků z oblasti neurověd se tentokrát seznámíme nejen s fascinujícím světem paměti a spánku, ale nahlédneme i do problematiky duševních onemocnění z pohledu neurobiologie. Představeny budou také nové metody využívané v léčbě některých mozkových onemocnění,“ uvádí nadcházející akce ředitel SVK PK Daniel Bechný.

Týden mozku, festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádá Akademie věd ČR a je součástí celosvětového Brain Awareness Week. Letošní ročník se koná v Praze a dalších městech od 11. do 17. března a plzeňská lékařská fakulta se k němu připojuje již popáté.

„Neurovědecká pracoviště LFP ve svých projektech, mapujících široké spektrum mozkových onemocnění, kombinují unikátně výzkum základní, aplikovaný i klinický,“ říká nad souhrnem letošního programu neurofyziolog Karel Ježek, jeden z nejrespektovanějších výzkumníků mozku v ČR, vedoucí Laboratoře experimentální neurofyziologie v Biomedicínském centru LFP. Pondělní podvečerní sérii přednášek zahájí 11. března svou přednáškou zaměřenou na paměť a na to, jak náš mozek zpracovává a ukládá informace. Druhý přednášející, Jan Vevera, přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, bude hovořit o procesech a změnách v mozku při schizofrenii a depresi. Na závěr neuropsycholog Vojtěch Pišl z Psychiatrické kliniky přiblíží pohled na současné pojetí duševních poruch.

Ve čtvrtek 14. března zazní nejprve přednáška neurofyziologa Karla Blahny z Biomedicínského centra. Bude hovořit o spánku, jeho biologických účelech a také o tom, proč je pro nás spánek klíčový. Přednosta Ústavu patologické fyziologie LFP Jan Cendelín se zaměří na buněčnou terapii onemocnění mozku a její úskalí. Jan Tůma z Ústavu patologické fyziologie přiblíží posluchačům genovou terapii a její aplikovatelnost v léčbě genetických onemocnění mozku.

Týden mozku, Plzeň

Dva přednáškové podvečery s neurovědci z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

Místo: vzdělávací centrum Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2

Vstup zdarma

 

Pondělí 11. 3. 17:00

Karel Ježek – Mozek jako informační procesor: jak mozek zpracovává a ukládá informace, jakým způsobem funguje paměť?

Jan Vevera – Neurobiologie schizofrenie a deprese: jaké neurochemické procesy a strukturální změny se dějí v mozku při těchto onemocněních?

Vojtěch Pišl – Léčíme moc anebo málo: Měl Tom Sawyer nemocný mozek? Pohled na současné pojetí duševních poruch.

čtvrtek 14. 3. 17:00

Karel Blahna – Spánek perspektivou evoluce: jaké jsou jeho biologické účely a proč je pro živé organismy klíčový?

Jan Cendelín – Buněčná terapie onemocnění mozku a její úskalí: účinnost a možné výzvy moderního přístupu v léčbě mozku.

Jan Tůma – Genová terapie a její aplikovatelnost v léčbě genetických onemocnění mozku: jak může cílená terapie ovlivnit genetické defekty, které vedou k neurologickým poruchám?

Připraveno ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje

www.tydenmozku.cz  

 


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

PR a vnější komunikace

lfp.cuni.cz