Ocenění za úspěchy v uměleckých soutěžích převzali žáci z celého kraje

Za loňský školní rok se úspěšně zúčastnilo 42 žáků ústředních kol soutěží ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů, ve hře na akordeon, ve hře na elektronické klávesové nástroje a v celostátním kole Karlovarského skřivánka. Za úspěchy a umístění na stupních vítězů poděkoval žákům i jejich pedagogům a rodičům náměstek hejtmana Vladimír Kroc a zároveň jim předal ocenění za reprezentaci kraje na uměleckém poli spolu s drobnými dárky.

„Je velmi potěšující vidět, že žáci v Plzeňském kraji žijí nejen vědou, ale věnují se také umění. Hned čtyři desítky žáků patří k nejlepším v celé ČR na poli uměleckém, to je skvělý výkon. A nás to motivuje k další podpoře talentovaných dětí. I pro tyto žáky, kteří se věnují uměleckému směru, máme připravenou finanční podporu z projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Pro letošní rok je zde připravena částka více než 2,2 mil. Kč,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Úspěšní žáci obdrželi pamětní listy a dárkové poukazy, jejich pedagogové spolu s pamětními listy také drobné dárky.

Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových,  uměleckých a řemeslných oborech. Projekt Střediska služeb školám a našeho odboru byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. V letošním roce částkou 2,2 miliony Kč. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží. V letošním roce tuto příležitost využilo 213 nadaných žáků. Kempy a kurzy jsou přístupné také pedagogům, kteří žáky na soutěže připravují a s nadanými žáky pracují nad rámec běžné výuky. Mezi účastníky se objevují také žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, ale soutěží se neúčastní. A dále také žáci, kteří vynikají svou zručností (Řemeslné kempy).


Zdroj:
Bc. Eva Mertlová
www.plzensky-kraj.cz