Plzeňský kraj s Horní Falcí oslavily jednadvacetileté partnerství

U příležitosti jednadvacetiletého partnerství se v pátek 11. listopadu 2022 v Regensburgu konal slavnostní akt, jehož se zúčastnila delegace Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem, vládní prezident Horní Falce Waltr Jonas, bavorský státní ministr financí a vlasti Albert Füracker, předseda krajského zemního sněmu Franz Löffler, generální konzulka ČR v Mnichově Ivana Červenková, bývalý zemský rada Horní Falce Simon Wittmann a bývalý radní Plzeňského kraje Stanislav Rampas, účastník podpisu dohody o spolupráci mezi Plzeňským krajem  a Horní Falcí.

 

Základ přeshraniční spolupráce položili před 21 lety tehdejší vládní prezident Horní Falce Wilhelm Weidinger a bývalý hejtman Plzeňského Petr Zimmermann. „Navázání spolupráce mezi našimi příhraničními regiony, v té době 12 let po pádu Železné opony, bylo jedním z řady činů a událostí, kterými jsme překonávali, a troufám si říci, že nakonec překonali, neblahé dědictví 40 let komunismu v České republice a rozdělení Evropy. Ostatně nedlouho poté v roce 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie a od roku 2007 i Shengenského prostoru,“ připomněl ve svém písemném vyjádření Petr Zimmermann.

 

Vlastní ‚Prohlášení o záměru utváření přeshraniční spolupráce mezi PK a vládními kraji Horní Falcko a Dolní Bavorsko‘ bylo podepsáno ve dnech během Regionální konference v Plzni dne 9. 11. 2001. Jeho hlavním smyslem bylo naplnění cíle „obstát v soutěži s ostatními evropskými regiony a zabránit tomu, aby toto (příhraniční) území bylo zredukováno na tranzitní prostor mezi evropskými centry.“ Obě strany chtěly posílit trendy srůstání a využít možností rozvoje území.

 

Podle účastníků slavnostního aktu bylo obnovení normální spolupráce krajů z obou stran hranice – měst a obcí, škol, kulturních a sportovních spolků, firem a dalších institucí – tehdy velmi upřímné. A právě díky tomu se podařilo oběma stranám navázat na přetrženou historii spolupráce těchto regionů a vybudovat pevný základ pro rozvíjení těchto vztahů do budoucna. Na začátek spolupráce vzpomínal i bývalý zemský rada Horní Falce Simon Wittmann a Stanislav Rampas, bývalý náměstek hejtmana, účastníci podpisu budoucí spolupráce.

 

Bavorský státní ministr financí a vlasti Albert Füracker zdůraznil význam spolupráce a dobrých vztahů přeshaničních regionů, tj. osy Horní Falce – Plzeňského kraje: „Osa Horní Falc-Plzeň je pro mě obzvláště důležitá nejen jako pro obyvatele Horní Falce, ale také jako pro ministra vlasti. Bavorsko-české příhraničí spojuje stále těsnější partnerství a vyvinulo se v jedinečný region a atraktivní domov. Ministerstvo coby silný partner podporuje aktivně tento region. Od roku 2016 jsme již podpořili více než 30 projektů v bavorsko-českém pohraničí. I v budoucnu chceme spolupracovat bok po boku a nadále rozvíjet příhraniční oblast. Děkuji všem, kteří se neúnavně angažují pro tento historický region v srdci Evropy.“

 

Vládní prezident Horní Falce, Walter Jonas prohlásil, že se regionální spolupráce mezi vládou Horní Falce a Plzeňským krajem se v uplynulých 21 letech stala hnacím motorem přeshraniční spolupráce, tvoří pevný základ bavorsko-českého přátelství. „Pro nás jako vládu je to navíc dávno nedílná součást pracovního všedního dne s viditelnými a hmatatelnými výsledky pro občany na obou stranách hranice. Protože rutina a kontinuita spolupráce s rozmanitými společnými projekty přispívají rozhodujícím způsobem k živému soužití v oblasti východního Bavorska a západní ČR.

 

Hejtman Rudolf Špoták v této souvislosti řekl: Jsem přesvědčen o tom, že můžeme být do budoucna v tomto partnerství optimisty, protože je toho mnoho, na čem můžeme po 21letech úspěšné spolupráce stavět. V první řadě to jsou přátelské vazby a četná jednání, ať už formou diskusních fór, inovačních dnů nebo osobních setkání. Ale i celá řada společných projektů a činnost velkých i menších firem, které posunuly ekonomiky příhraničních oblastí k hospodářsky silným regionům ve svých zemích. Naplnilo se tak přání našich předchůdců, abychom se nestali jen transitním prostorem. To už je minulost. Ekonomické provázání našich regionů v centru Evropy  je tak evidentně ku prospěchu všech,“ a zdůraznil: „Nyní jsme ve fázi světové ekonomiky, kdy zjišťujeme, že celkový globální trh není úplně nejlepším řešením. Ukázalo nám to období covidu i momentální situace na Ukrajině. Dochází k přeskládání průmyslové mapy celého světa a Evropy. Myslím si, že Plzeňský kraj a Horní Falc má za posledních 30 let nyní jednu z největších příležitostí stát se inovačním regionem a motorem EU a tuto příležitost bychom si neměli nechat utéci.“

 

Dobré vztahy mezi sousedními  příhraničními regiony ocenila také generální konzulka ČR v Mnichově, Ivana Červenková:V bilaterálních vztazích nehrají důležitou roli jen setkávání na nejvyšší politické úrovni, mnohem důležitější je rozvoj mezilidských vztahů, který vzbudí zájem o sousední zemi a vytvoří základ našeho dobrého vztahu. Toto je obzvláště pro obyvatele příhraničního regionu velmi důležité. Přeshraniční spolupráce je zásadní pro navázání a posílení dobrých vztahů mezi sousedními státy. Velmi mě těší intenzita přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. Obzvláště živá výměna s četnými projekty probíhá mezi Horní Falcí a Plzeňským krajem.

 

Během pódiové diskuse se přítomní účastníci slavnostního aktu shodovali ve svých příspěvcích na tom, že je třeba pokračovat ve společných projektech a nalezení cest pro další, jako je modernizace železniční traťě Praha-Plzeň-Domažlice-Regensburg-Mnichov.

Regionální spolupráce – fakta v kostce

  • Regionální spolupráce byla zahájena v listopadu 2001 z iniciativy vlády Horní Falce a správy Plzeňského kraje.
  • Pod záštitou pěti vládních prezidentů Horní Falce, resp. jedné vládní prezidentky a sedmi hejtmanů Plzeňského kraje se dosud uskutečnilo deset velkých jednání.
  • Těchto setkání se účastnilo také mnoho zemských radů, starostů a starostek, vedoucích úřadů a zástupců společenských institucí.
  • Partnerství je naplněno životem prostřednictvím nesčetných setkání různých pracovních skupin, např. v oblasti dopravy, zdravotnictví, životního prostředí a školství.
  • Také vzájemné hospitace zaměstnanců v Plzni a Regensburgu nabízejí praktické nahlédnutí do práce partnerského úřadu.
  • Z regionální spolupráce vzešla celá řada úspěšných projektů, resp. s ní byly úzce spojeny – např. zřízení kanceláře Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Horní Falc v Plzni, Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015, vybudování jezera Drachensee u Furth im Waldu v rámci přeshraniční protipovodňové ochrany, přeshraniční záchranná služba ve Furth im Waldu a velký počet přeshraničních partnerství mezi obcemi a školami.

 


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz