Projekt na podporu rodin, dětí a seniorů

Drůbežářský závod Klatovy a. s. patří ke klíčovým producentům kuřecího masa a uzenářských výrobků z něj v České republice. Společnost působící na trhu od roku 1966 zaměstnává v současnosti více jak 700 zaměstnanců a patří tak mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Plzeňském regionu. V rámci měsíční produkce vyrábí zdravé kuřecí maso v objemu 2 000 tun a 650 tun kuřecích uzenin.

Pro zajištění plynulého chodu firmy tak, aby jednotlivé výrobní procesy na sebe navazovaly, je nezbytné dostatečné zabezpečení lidských zdrojů – zaměstnanců, kteří tvoří klíčovou složku v tomto mechanismu. Nábor pracovníků probíhá kontinuálně podle potřeb a požadavků výroby a dá se říct, že je to nikdy nekončící proces. V dnešní době vysoké zaměstnanosti nemůže personalista ustrnout na pasivním čekání na kvalitního zaměstnance, ale je nutné mu vykročit naproti a prezentovat nabídku zaměstnavatele.

Každoročně realizuje společnost Grafia s. r. o. Veletrh práce a vzdělávání v Plzni. Stejně jako v předchozích letech se zástupci personálního oddělení Drůbežářského závodu této akce zúčastnili. 11. ročník se uskutečnil 26. ledna 2023 v plzeňské TJ Lokomotiva. Akce se těšila velkému zájmu široké veřejnosti a zájemci o pracovní uplatnění vč. studentů, kteří se připravují na nástup do pracovního procesu, se tak mohli seznámit jednak s nabídkou volných pracovních míst ve společnosti Drůbežářský závod, stejně tak s činností firmy a jejím zaměřením.


Letošní ročník byl pro Drůbežářský závod významný. Již po třetí se zapojil do projektu MAMMA/PARENT FRIENDLY, který zaštiťuje společnost Grafia s. r. o.. Smyslem tohoto projektu je zviditelnění firem, které pro své zaměstnance vytvářejí podmínky přátelské rodině a inspirují tak i ostatní zaměstnavatele. Ocenění, které společnost Grafia uděluje, má platnost po tři roky a certifikát je možné opakovaně obnovit.

 

Kritéria ocenění MAMMA/PARENT FRIENDLY, která zhodnotí odborná porota, se týkají benefitů, které daná společnost svým zaměstnancům nabízí. Drůbežářský závod splňuje všechna požadovaná kritéria a tyto benefity nabízí jako standardní součást k pracovnímu poměru. Jmenujme např. umožnění flexibilní pracovní doby ženám po návratu z rodičovské dovolené, práce na částečný pracovní úvazek, finanční podpora mladých rodin s dětmi příspěvkem na školkovné, dále se společnost zapojuje do projektů a akcí zaměřených na děti např. Den vědy a techniky v Klatovech. Drůbežářský závod nezapomíná ani na starší generaci a připravuje různá setkání, kulturní a společenské akce i pro své bývalé zaměstnance.

MAMMA/PARENT FRIENDLY je projektem, který dává smysl.