Soutěž Zlatý erb zná vítěze krajského kola

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb má za sebou krajské kolo soutěže. To se uskutečnilo na krajském úřadě, kde vítězové převzali ocenění a postupují do celostátního kola. Krajská kola probíhají v Plzeňském kraji od roku 2004. Ocenění účastníkům soutěže předával statutární náměstek hejtmana Petr Vanka, do jehož gesce spadá také oblast IT.

Soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami. Krajská kola a také komise, které hodnotí účastníky soutěže, organizuje vždy kraj. U webů od roku 2019 je hodnocen vždy celkový dojem, ovladatelnost a přehlednost, informační hodnota, inovativnost.

Soutěž Zlatý erb pro rok 2022 výrazně inovovala hodnotící kritéria s důrazem na uživatelskou přívětivost a informační hodnotu pro občany a návštěvníky obce. Letošní ročník se proto zaměřuje zejména na služby pro veřejnost. Letošní ročník soutěže tak získal přídomek „Zlatý erb 2022 – ročník služeb“.

„Cílem soutěže je poskytnutí důležitých informací webmasterům a provozovatelům obecních webů o tom, jak jejich stránky fungují, jaká mají pozitiva a případný prostor pro zlepšení, a to přímo vlastním srovnáním v soutěži. Ve výsledku by toto mělo být přínosem pro obyvatele měst a obcí v našem kraji,“ říká náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí Vanka Petr.

Výsledky krajského kola

Nejlepší webové stránky obcí

 1. místo Břasy
 2. Slatina
 3. Babylon

Nejlepší webové stránky měst

 1. místo Starý Plzenec
 2. místo Rokycany
 3. místo Kralovice

Vyhlašovatelem a hlavním organizátorem soutěže Zlatý erb je od roku 2017 spolek Český zavináč, který přebírá štafetu od společnosti Webhouse a vysoce oceňuje její dosavadní práci s realizací soutěže. Došlo k drobným úpravám kategorií i metodiky hodnocení.

Výsledky celostátního kola budou vyhlášeny 16. 5. 2022 na společenském večeru na konferenci ISSS v Hradci Králové. Do celostátního kola postupují vítězové krajských kol, za každý kraj 2 soutěžící – vždy jeden (1.místo) v každé kategorii.

Vítězové rok 2020

Webové stránky města

 1. místo Starý Plzenec
 2. místo Blovice
 3. místo Manětín

Webové stránky obce

 1. místo Chlumčany
 2. místo Babylon
 3. místo Tlučná

 


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz