Dopravní tok v Karlových Varech budou monitorovat moderní systémy

Monitoring a řízení dopravy v Karlových Varech zajistí kooperativní inteligentní dopravní systémy. Projekt na jejich instalaci a využití připravuje Dopravní podnik Karlovy Vary. Prvním krokem k realizaci je Memorandum o využití 5G technologií uzavřené mezi městem Kalovy Vary a Dopravním podnikem Karlovy Vary, tedy společností 100% vlastněnou městem. Memorandem deklarovaná spolupráce je jednou z podmínek pro udělení dotace v rámci programu 5G pro 5 měst.

 

„Vozy MHD a také vozidla městské policie, složek IZS, magistrátu a dalších organizací budou vybavena takzvanými lokalizačními jednotkami, které budou odesílat data o jízdě, tedy pohybu, stání apod. Na základě pořízených dat bude možné vyhodnocovat dopravní tok ve městě,“ vysvětluje 1. náměstek primátorky města Karlovy Vary Tomáš Trtek.

 

Smyslem pilotního projektu je test využití 5G technologií a kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). V navazujících etapách město Karlovy Vary plánuje implementaci městského inteligentního naváděcího dopravního systému, který bude propojovat jednotlivé módy dopravy, tedy individuální i veřejnou, s dalšími prvky, jako jsou parkoviště, odstavné plochy, MHD, řízení dopravy, monitoring apod.

 

Cílem pilotního projektu je vytvoření C-ITS koridoru ve vybrané části města Karlovy Vary, předpokládá se oblast centra města, kde dochází ke křížení hlavních komunikací včetně autobusového nádraží Tržnice, což je největší přestupní bod městské hromadné dopravy v Karlových Varech. Na všech křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením tohoto koridoru bude instalována C-ITS technologie. Díky tomu bude možné testovat služby spojené s řízením těchto významných dopravních uzlů a vyhodnocovat tak vlivy jednotlivých C-ITS služeb na plynulost a bezpečnost dopravy. Vybavení souvislého úseku komunikace tak bude umožňovat vyhodnocovat vlivy jednotlivých služeb nejen z pohledu lokálního měření – v rámci jedné křižovatky, ale také kontinuálního z pohledu celého úseku.

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz