Děkujeme, že pomáháte zvířatům v plzeňském útulku

Do Útulku pro zvířata v nouzi v Daimlerově ulici zavítal v pátek 12.listopadu radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, aby byla za jeho přítomnosti, přítomnosti vedoucího plzeňského útulku Petra Kokošky a zástupkyně úřadu rozpečetěna sbírková pokladnička, do níž mohli lidé přispět formou finančních prostředků v rámci městem vyhlášené veřejné sbírky na podporu zvířat žijících v tomto zařízení.

Stejně jako v předchozích letech se díky podporovatelům podařilo nashromáždit úctyhodnou částku.  „Do sbírkové pokladničky, která byla umístěna přímo v útulku, lidé vložili 101 tisíc korun a dalších 111 tisíc korun letos poslali na sbírkový účet. Navíc mnoho lidí během roku nosilo do útulku také věcné dary. Všem, kterým není osud opuštěných zvířat lhostejný, moc za jejich podporu děkujeme,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. Dodal, že výtěžek sbírky poslouží výhradně k zajištění nadstandartních podmínek pro odložené psy a kočky, tedy například k nákupu krmiva, steliva, dek, obojků a košíků nebo také k úhradě dezinfekčních prostředků, léků pro nemocná zvířata, veterinárních úkonů a podobně.

Veřejná sbírka na pomoc zvířatům žijícím v plzeňském útulku nekončí.    Nadále lidé mohou finanční prostředky posílat na bankovní účet nebo dávat přímo do pokladničky v prostorách Útulku pro zvířata v nouzi v Daimlerově ulici 1219, Plzeň – Borská pole. Číslo účtu veřejné sbírky je 115-8443260297/0100.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz