Kraj bude mít velkou šanci získat miliardy korun z EU

Karlovarský kraj připravil už 100 projektů za 70 miliard korun k čerpání evropských financí z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Karlovarský kraj bude mít v příštích měsících a letech velkou šanci získat miliardy korun z EU na řešení přeměny regionu po útlumu těžby hnědého uhlí a na tvorbu nových pracovních míst. Kraj má připraveno přes 100 projektů v 11 souhrnných oblastech za více než 70 miliard korun.

„Pracujeme na tom, abychom tuto příležitost nepropásli, chceme být co nejlépe připraveni. Proto náš tým ve vedení kraje společně s úředníky, externími společnostmi a ve spolupráci se starosty obcí a podnikatelskými subjekty nejprve informoval všechny aktéry v území o nabízených možnostech, posbíral projektové záměry v různých fázích přípravy, vzniklo 11 projektových fiší s více než 100 projekty. Vytvořili jsme metodiku hodnocení projektů, kterou se inspirovaly i ostatní kraje. V současnosti chceme nechat zpracovat detailní studie v rámci dvou témat. Proběhla řada seminářů se starosty, a to i za účasti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a ministra životního prostředí Richarda Brabce,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

ilustrační foto

Mezi projekty je například využití průmyslových zón Silvestr a Přátelství na Sokolovsku, resocializace jezera Medard, kde se počítá s bytovou výstavbou a  rekreačním využitím jezera, projekt Battery Value Chain Sokolov zaměřený na zpracování, výrobu a recyklaci baterií z lithia v odkalištích, vznik překladiště pro vlakovou dopravu v místě železničního depa v Sokolově, ale i energetické využití odpadu v regionu, rozvoj infrastruktury Integrovaného záchranného systému včetně digitalizace, rozvoj terapeutické krajiny a jejího dopadu na život obyvatel, projekty v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. „V případě většiny projektů se prolíná téma vzniku nových pracovních míst, využití obnovitelných zdrojů, odpadové hospodářství, věda a výzkum, ekonomická diverzifikace, budování atraktivních odvětví,“ uvedl zástupce zmocněnce hejtmana Karlovarského kraje pro Restart regionu Jiří Štěrba.

Podle místopředsedy dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná Pavla Tomka je komunikace s vedením kraje velmi aktivní. „Dává nám to obrovský prostor pro přípravu využití financí z tohoto fondu. Navázali jsme úzkou spolupráci s krajem ohledně transformace Sokolovské uhelné tak, abychom vytvořili nová pracovní místa, postupně byli připraveni na odklon od těžby uhlí a přešli z tradičních odvětví do nových zaměřených na obnovitelné zdroje či odpady, včetně přípravy průmyslových zón.“

Jak uvedl krajský radní pro zdravotnictví a starosta města Ostrova Jan Bureš, starostové ve městech a obcích vnímají šanci k čerpání peněz z Fondu spravedlivé transformace. „ Z pohledu starosty rozhodně vidím, že jsme neztratili žádný čas, nezaspali jsme a příprava na čerpání peněz kontinuálně pokračuje,“ dodal Jan Bureš. Krajský radní Josef Janů připomněl, že mezi tématy kraj akcentuje i lázeňství a cestovní ruch, aby byl region nadále vnímán jako „ostrov zdraví“ v Evropě.

Spuštění operačního programu k Fondu spravedlivé transformace se předpokládá na začátek roku 2022.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz