Živá škola pro život

Rozšíření naší školy o střední vzdělávání vzešlo z požadavků místních zaměstnavatelů, preferujících zejména strojní a textilní obory, a ze zájmu Města Kraslice o provozování střední školy. Naše škola se ujala tohoto náročného úkolu a již desátým rokem vyučujeme obory strojní mechanik, nástrojař a mechanik seřizovač. Před šesti lety jsme k nabídce přidali ještě obor pro textilní firmy.


Převážná část našich žáků je z Kraslic a blízkého okolí. Při výuce klademe velký důraz na manuální zručnost, kterou jim předávají učitelé odborného výcviku. Šikovnost učňů oceňují ve firmách, kam nastupují od druhého ročníku na praktické vyučování. Díky zapojení do místního akčního plánu jsme zmodernizovali strojní vybavení a kompletní dílny, které slouží pro odbornou přípravu našich žáků. Učitelé v dílnách jim připravují smysluplnou práci, aby jejich činnost nebyla pouhými cvičnými pracemi. V nemalé míře se podílejí na údržbě školního areálu. Všechny jejich výrobky se prodávají na sezonních burzách nebo slouží jako učební pomůcky či jsou určeny k soutěžím, které pořádáme například pro žáky základních škol.


V loňském roce jsme připravili také zajímavý program pro okolní školy tak, aby si žáci mohli vyzkoušet svou zručnost. V rámci dopoledne si žáci vyzkoušeli montážní práce i jednoduché zpracování polotovarů. Pro zájemce o textilní obory jsme připravili tkaní na jednoduchých rámečcích. Účastníci si ověřili i vlastnosti základních surovin pro zpracování textilií.

Výuku zpestřují různé aktivity, jako je například středoškolská odborná činnost, projekt „Kreativní partnerství“, „fiktivní firma“ a odborné exkurze.

Před devíti roky jsme se poprvé přihlásili do celostátní soutěže „Machři roku“, kterou pořádá organizace Česká hlava. Soutěž se konala v Sokolově a byla určena pro obory, které se vyučují i na naší škole. Soutěž nás zaujala, a pokud jsou vypsány soutěže námi vyučovaných oborů, vždy se jí velmi rádi účastníme. V předloňském roce jsme dokonce celostátní kolo soutěže v Praze vyhráli.

Někteří naši kolegové vytvořili klub lidí ekologicky nabádajících. Tento klub výrazně překračuje hranice naší školy a sdružuje aktivní zájemce o zdravý životní styl z celého Kraslicka. Hlavní činností této iniciativní skupiny je pořádání akcí pro děti. Oblibu si již získaly akce ke dni stromů, které seznamují děti i jejich rodiče s naší krásnou krajinou a učí je poznávat (a také chránit) stromy i zvířata v našem okolí. Nedílnou součástí je vynikající spolupráce s technickými službami města při seznamování s problematikou odpadů. Třídění odpadů, sběr surovin se jim daří předkládat dětem hravou a srozumitelnou formou. Žáci začínají mapovat v okolí města černé skládky a spolu s pracovníky technických služeb je pomáhají odklízet. Jedním z příkladů této spolupráce byla velmi úspěšná akce „Ukliďme Česko“, kde děti ze škol pod vedením aktivních učitelů a učitelek, spolu se silami technických služeb, odstranili z našeho okolí několik stovek kilogramů „zapomenutého“ odpadu. Věřím, že tímto způsobem nám vyrostou mladí lidé, kteří se již budou k naší přírodě chovat šetrně.

Na několika příkladech jsme tu ukázali, že naše škola v pohraničí žije a vyvíjí se. Škola se tak podílí na vzdělávání a výchově dětí ke zdravému životnímu stylu, ke vztahu k přírodě a k vědomí, že společně můžeme značně přispět ke zlepšení celého našeho města a okolí. Pokud k tomu přidáme i odbornou přípravu na budoucí povolání ve firmách, které s námi spolupracují a mají o naše absolventy zájem, naplňujeme tím hlavní cíle vzdělávání a smysl školy.

Tímto jsme se pokusili krátce nastínit alespoň některé aktivity školy. O dalších se zájemce může přesvědčit přímo ve škole nebo na našich webových stránkách.

Kontakt

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
tel.: 352 686 518,
605 428 194
e-mail: zskraslice@volny.cz

www.skolakraslice.cz