V Prášilech mají bezpečnější nový most

Dnes byl v Prášilech slavnostně otevřen nový most, který je díky své šířce i délce pro všechny účastníky silničního provozu bezpečnější.

Nový silniční most ev. č. 16911-02 je o jednom poli, nosná konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou rámovou konstrukcí založenou na mikropilotách. Římsy na obou stranách jsou monolitické železobetonové, na obou stranách je zábradlí a na jedné straně chodník. Kryt vozovky je živičný. Zábradlí je tvořeno žulovými sloupky kotvenými do římsy mostu a dřevoocelovou výplní, čímž je most vzhledově zajímavější.

Délka mostu se prodloužila z původních 9 m na 22,9 m, délka nosné konstrukce z 8,5 m na 10,9 m a délka přemostění z  5,89 m na 9,1 m. Most se rozšířil z původních 7,23 m na 9,4 m.

Celou akci pro Plzeňský kraj zajišťovala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Cena stavebních prací byla 10.762.247,76 Kč včetně DPH.

Stavba byla zahájena v polovině dubna letošního roku za úplné uzavírky silnice III/16911 do konce srpna 2020. Zahrnovala odstranění stávajícího mostního objektu a výstavbu mostu nového.

Zhotovitelem stavby byla společnost JSF stavební s.r.o. a zpracovatelem projektové dokumentace společnost PONTEX spol. s.r.o.


Zdroj:

Mgr. René Zeithaml

Oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz