Žena bez roušky plivala po cestujících

Včera v noci (21. 09. 2020) okolo desáté hodiny večerní řešila hlídka MP Plzeň – Střed na zastávce MHD – Zborovská 1 závadovou osobu narušující veřejný pořádek. Oznamovatel strážníkům sdělil, že se v trolejbusu nachází páchnoucí žena po toluenu, která po celou dobu jízdy neměla zakryté dýchací cesty ochrannou pomůckou. Uvedl, že plivala po ostatních cestujících a pokřikovala vulgarismy.

Strážníci po vstupu do trolejbusu ihned poznali, díky místní a osobní znalosti, že se jedná o asociální osobu, vůči které již zakročovali vícekrát. Žena se po spatření strážců zákona začala chovat nadmíru nepatřičně a vulgarismy směrem ke strážníkům nešetřila. Hlídka MP se snažila ženu uklidnit, vystoupili s ní z trolejbusu a pokusili se ji udržet na místě. Žena byla agresivní, měla tendence utíkat a chovala se velmi nepředvídatelně.  Ohrožovala svůj život a zdraví tím, že se například rozběhla do vozovky mezi projíždějící vozidla. Naštěstí byla hlídka MP duchapřítomná a ženu zachytila a odvedla ji bezpečně zpět na chodník. Strážníci ženu umístili na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Jelikož agresivní osoba znevážila postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vstoupila a zdržovala se na místě, kde je to zakázáno, bude se ze svého chování zodpovídat před přestupkovou komisí na ÚMO Plzeň 3.

Žena také nerespektovala ani povinnost uloženou mimořádným opatřením k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii. Nezakryla si dýchací cesty, plivala po okolí a spolucestující ohrozila na jejich zdraví. Ani tento přestupek nezůstane bez potrestání. Strážníci celou věc oznámili na Krajskou hygienickou stanici PK v Plzni.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

Odbor analýzy a prevence kriminality
www.mpplzen.cz