Charitativní běh pro Centrum Hájek podpoří Plzeňský kraj / 12.9.

Společně s běžeckou skupinou TEMPO MAKERS pořádá Plzeňský kraj v sobotu 12. září Charitativní běh pro Centrum Hájek. Svou účastí běžci podpoří sociální stacionář pro děti do 15 let a získají k tomu tričko k letošnímu ročníku Krajského půlmaratonu.

Charitativní běh se uskuteční na stezce podél řeky Úslavy v Plzni. Start i cíl bude u prodejny Baumaxu. Za každý uběhnutý kilometr věnují partneři akce Centru Hájek 40 korun. Každý, kdo se zúčastní a uběhne minimálně pětikilometrový okruh, obdrží zdarma triko Krajského půlmaratonu, který se letos neuskutečnil z důvodu koronavirové epidemie. Registrace předem není nutná a k účasti se neváže žádný poplatek za startovné.

„V čase od 9 do 18 hodin můžete přijít odběhnout pět až dvacet kilometrů, odnést si krásné triko a navíc získat pocit, že váš běh pomohl velmi potřebné věci,“ říká za TEMPO MAKERS Jiří Mašek.

CENTRUM HÁJEK z.ú. působí jako sociální a zdravotnický komplex určený pro péči a léčbu dětí s různými druhy a stupni postižení. V současné době poskytuje služby sociálního charakteru v podobě stacionáře pro hendikepované děti od jednoho roku do 15 let. Tuto službu aktuálně využívá deset dětí denně. Centrum pomáhá dětem s dětskou mozkovou obrnou, vývojovými poruchami, s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění a s hyperkinézou. Sídlí ve Šťáhlavicích.

TEMPO MAKERS z.s. je běžecká/vodičská skupina. Je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spojili zástupci běžců a běžkyň, aby svým sportováním přispěli k rozvíjení sportovní aktivity, pomáhali s organizováním různých závodů a svojí činností napomáhali k rozvoji sportu a propagaci zdravého životního stylu.

Akci pořádá TEMPO MAKERS z.s. ve spolupráci s Plzeňským krajem a společností NET4GAS, s.r.o.

Více informací k běhu najdete ZDE. událost můžete sledovat na facebooku ZDE.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

Odbor Kancelář hejtmana

www.plzensky-kraj.cz